Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

  •  enintään 20 h/vko, 60 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta
  •  20- alle 27,5 h/vko, 75 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta
  • 28- alle 34,5 h/vko, 85 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta