Iäkkäiden palvelut

Ikäihmisten palveluilla tuetaan ikäihmisen toimintakykyä ja elämänhallintaa siten, että hän voi asua turvallisesti kotona mahdollisimman pitkään.

Kotihoito sisältää asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon liittyvissä tehtävissä avustamista ja kotisairaanhoitoa. Kotihoidon lisäksi asiakkaat voivat saada kotona asumisensa tueksi tukipalveluita, jotka myös tukevat kotona asumista. Kotihoidon tarve arvioidaan aina yksilöllisesti yhdessä asiakkaan ja hänen omaisensa kanssa, ja asiakkaalle laaditaan annettavista palveluista hoito- ja palvelusuunnitelma.

Ympärivuorokautiset asumispalvelut on tarkoitettu ikäihmisille, jotka tarvitsevat tukea päivittäisissä toiminnoissa sekä jatkuvaa hoitoa ja huolenpitoa myös yöllä. Omaishoito ja perhehoit oovat vaihtoehtoja kotihoidolle ja palveluasumiselle.

Odotusajat iäkkäiden palveluun 1.1.-30.6.2021

Varsinais-Suomen iäkkäiden asiakas- ja palveluohjaus:

Palveluohjausnumero
02 262 6164
Avoinna arkisin klo 9-15

www.asiakasneuvonta.fi

-Sivusto palveluista ja ajankohtaisista tiedoista ikäihmisille ja omaishoitajille

-Mahdollisuus keskustella asiakasohjaajien kanssa chatissa