Asumispalvelut

Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu niille ikääntyneille kuntalaisille, jotka tarvitsevat toisen henkilön apua ympäri vuorokauden. Asumispalveluyksiköihin valitaan asukkaat avun tarpeen ja toimintakyvyn mukaan. Tehostetussa palveluasumisessa asukkaat maksavat vuokraa asunnostaan ja tulosidonnoista asiakasmaksua hoidosta sekä tukipalveluista perusturvalautakunnan vahvistaman taksan mukaisesti.

Tehostetun palveluasumisen asukasvalintaperusteet Auran kunnan iäkkäiden palveluissa (65-vuotta täyttäneet)

Aurassa on tehostetun asumispalvelun yksikkö Auran kunnan palveluasuntola Hoivakoti.

Asumispalveluyksikössä annetaan myös lyhytaikaista hoitoa.

Hakemukset Auran kunnan asumispalveluyksiköön:

Sosiaalijohtaja, puh. 040 557 2761

Hakemus tehostettuun palveluasumiseen (pdf)

Lyhytaikaispaikkojen varaukset :

Palveluasuntola Hoivakodin vastaava sairaanhoitaja, puh. 040 504 5248

Yksityiset palvelutalot, hoivakodit ja seniorikodit

Muuta hyödyllistä tietoa löydät senioreiden yksityisestä hoiva- ja palvelutaloasumisesta sekä muista asuntomahdollisuuksista osoitteista
www.kotiopas.info ja www.kotiopas.fi