Palveluasumisyksikkö Hoivakoti

Auran Hoivakoti on Auran kunnan ylläpitämä tehostetun palveluasumisen yksikkö, joka tarjoaa ympärivuorokautista, kodinomaista ja turvallista asumista auralaisille vanhuksille. Hoivakodissa on 14 paikkaa pitkäaikaiseen asumiseen ja 1 lyhytaikaiseen hoitoon varattu paikka.

Toimintaamme ohjaavia arvoja ovat asiakaslähtöisyys, yksilöllisyys ja asukkaidemme oikeuksien kunnioittaminen toimintakyvyn laskiessakin. Toiminnalla pyritään ylläpitämään vanhusten omatoimisuutta ja itsemääräämisoikeutta. Hoivakodissa toteutetaan kuntouttavaa työotetta. Asukkaan voimavarat ja itsemääräämisoikeus otetaan huomioon jo hoitosuunnitelmaa tehtäessä ja asukasta kannustetaan ylläpitämään omaa toimintakykyään.

Toimintakyvyn ylläpitäminen ikääntyessä on tärkeää. Pyrimme avustamaan jokaista juuri oikealla tavalla, omatoimisuutta tukien. Asukas osallistuu pesuihin, pukeutumiseen, ruokailuun ja liikkumiseen hoivakodissa omien kykyjensä mukaan. Jo pienikin liike tuo tulosta, auttaa kehon hallinnassa ja ehkäisee kaatumisia.

Ruokailussa huomioidaan yksilölliset tarpeet ja mahdolliset ruokarajoitteet. Ruokailuajat ovat joustavia. Joka päivä tarjoillaan aamupala, lounas, iltapäiväkahvi, päivällinen ja iltapala. Tarvittaessa saa myös yöpalaa. Ateriat Hoivakotiin tulevat Arkeasta ja Kaareasta.

Hoivakodissa on tarjolla erilaista viriketoimintaa, jota toteuttavat sekä henkilökunta että erilaiset yhteistyötahot kuten seurakunta, kansalaisopisto ja yksityiset tahot. Kesäaikana hyödynnetään viihtyisää piha-aluetta, jolle pääsee istuskelemaan ja nauttimaan vaikka päiväkahvia.

Hoivakodin päivärytmi pyrkii noudattelemaan kunkin asukkaan normaalia elämänrytmiä. Aamutoimet tehdään ja aamupala tarjotaan joustavasti kunkin asukkaan omassa rytmissä. Päivän aikana on mahdollista oleskella yhteisissä tiloissa mm. lehteä lukien tai tv:tä katsellen. Kaikki ateriat tarjotaan yhteisissä tiloissa. Iltapäivisin kahvihetken yhteydessä on usein ohjelmaa. Myös nukkumaanmeno iltaisin tapahtuu yksilöllisellä tahdilla.

Hoivan toimintakertomus 2021

Yhteystiedot:

Mikonpolku 2a, 21380 Aura

Hoivakodin vastaava sairaanhoitaja puh. 040 504 5248.

Anna palautetta