Hinnasto

Sosiaalipalvelujen laskutuksia hoitaa sosiaalitoimiston toimistosihteeri. Hän myös valmistelee maksupäätökset.

Perusturvalautakunnan vahvistamat sosiaalipalveluista perittävät maksut:

Asiakasmaksut sosiaalipalveluista 1.1.2020 lukien