Kaavoitus

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen kaavajärjestelmään kuuluvat maakuntakaavat, yleiskaavat ja asemakaavat. Auran kunnan osalta maakuntakaavan laatii Varsinais-Suomen liitto (ks. linkki alempana). Kunnan alueiden käytön järjestämiseksi ja ohjaamiseksi laaditaan yleis- ja asemakaavoja. Kunta laatii ja hyväksyy yleiskaavat ja asemakaavat. Asemakaavat hyväksyy kunnanvaltuusto.

Maakuntakaavassa käsitellään maakunnan kannalta keskeisiä asioita, yleiskaava keskittyy kunnan tai kunnan osan maankäytön yleispiirteiseen suunnitteluun ja asemakaava lähiympäristön tarkempaan suunnitteluun.

Maakuntakaava

Ympäristöminiseriön kysely kaavoituksen ja maankäytön asiakaskokemuksista

Ympäristöministeriö kerää kyselyllä asiakaskokemuksia kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun liittyvissä muutoshankkeissa. Kyselyn tarkoituksena on kerätä tietoa kansalaisten näkökulmasta maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisen tueksi.

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 minuuttia, ja se on avoinna 15.8.2019 asti.

Suora linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/01C26F4D2E6E5892.

Kyselyn koko tiedote