Asemakaava

Asemakaava ohjaa yksityiskohtaisesti toimintojen sijoittumista sekä rakennusten ja lähiympäristön toteuttamista. Asemakaavassa määritellään kunkin alueen käyttötarkoitus, rakennustehokkuus, kulkuyhteydet ym. alueen rakentamisen kannalta merkittävät seikat. Asemakaavaa on laadittava kunnan kehityksen tai maankäytön ohjaustarpeen edellyttämässä tahdissa.

Asemakaavaa ja kaavamääräyksiä voi selata Sweco-karttapalvelussa

Uusi kaavamateriaali tallennetaan ja julkaistaan myös kunnan julkaisualustalle.

Asemanseudun vanhan keskustan asemakaavamuutos (kaikki aineisto)

Auran kunnanhallitus käynnisti kokouksessa 30.1.2023 Asemanseudun vanhan keskustaseudun asemakaavoituksen muutokset, tavoitteena keskusta-alueen jatkokehittäminen mm. lähijunayhteyksien mahdollistamiseksi.

Kaavaehdotus

Kunnanhallitus (15.1.2024 §10) hyväksyi asemakaavamuutoksen kaavaehdotuksen ja päättänyt asettaa sen nähtäville. Kaava-aineisto kuulutetaan 23.1. – 1.3.2024.

Kaavaluonnos

Kunnanhallitus 19.6.2023 päätti asettaa nähtäville kaavaluonnoksen aineistot. Luonnosaineisto kuulutetaan 27.6. – 31.8.2023

Kuulemisaikaa on jatkettu ajalle 8.9.–8.10.2023

Kunnanhallitus on 30.1.2023 päättänyt asettaa nähtäville Aurajoen rannan asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

Aurajokirannan asemakaavamuutos (kaikki aineisto)

Auran kunnan tavoitteena on kehittää Aurajoen rannassa olevan lähivirkistysalueen käyttömahdollisuuksia rantamaan asemakaavoituksen päivityksellä.

Kunnanhallitus (25.9.2023 § 194) on päättänyt asettaa nähtäville Aurajoen rannan asemakaavamuutoksen tarkistetun kaavaehdotuksen aineistot. Aineisto kuulutetaan ja siitä otetaan lausuntoja ja mielipiteitä 29.9.-10.11.2023.

Kunnanhallitus (16.1.2023 § 8) on päättänyt asettaa nähtäville Aurajoen rannan asemakaavamuutoksen kaavaehdotuksen aineistot.

Metsä-Halavan asemakaavan laajennus (kaikki aineisto)

Kunnanhallitus aloitti 13.12.2021 päätöksellä Metsä-Halavan alueen jatkokaavoituksen.

Kunnanvaltuusto 12.12.2022 §50 hyväksyi Metsä-Halavan kaavaehdotuksen.