Asemakaava

Asemakaava ohjaa yksityiskohtaisesti toimintojen sijoittumista sekä rakennusten ja lähiympäristön toteuttamista. Asemakaavassa määritellään kunkin alueen käyttötarkoitus, rakennustehokkuus, kulkuyhteydet ym. alueen rakentamisen kannalta merkittävät seikat. Asemakaavaa on laadittava kunnan kehityksen tai maankäytön ohjaustarpeen edellyttämässä tahdissa.

Asemakaavaa ja kaavamääräyksiä voi selata Sweco-karttapalvelussa

Metsä-Halavan asemakaavan laajennus

Kunnanhallitus aloitti 13.12.2021 päätöksellä Metsä-Halavan alueen jatkokaavoituksen.

Kunnanhallitus hyväksyi ja päätti asettaa nähtäville kaavaehdotuksen 22.8.2022 §152. Aineisto kuulutetaan 29.8. – 30.9.2022

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä. Muistutukset tulee toimittaa kirjallisina osoitettuna kunnanhallitukselle PL 24, 21381 Aura, jättämällä kunnanvirastoon os. Perkkiönkuja 2, Aura tai sähköpostitse kunta@aura.fi 30.9.2022 mennessä..

Asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmisteltiin 4.2.2022 ja esiteltiin kunnanhallitukselle 21.2.2022.

Kunnanhallitus (9.5.2022 §84) on hyväksynyt ja päättänyt asettaa nähtäville Auran Metsä-Halavan asemakaavamuutoksen luonnosvaiheen aineistot.