Yleiskaava

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön ohjaaminen laajoina kokonaisuuksina sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavaa voidaan laatia myös vaiheittain tai osa-alueittain (osayleiskaava). Kunnan tulee huolehtia tarpeellisesta yleiskaavan laatimisesta ja sen pitämisestä ajan tasalla.

Auran kunnan uusi osayleiskaava on valmisteilla. Osayleiskaavan on tarkoitus valmistua 2019 – 2022. Tälle sivulle päivitetään ajankohtaisia tietoja, aineistoja ja tapahtumia kaavan edistymisestä.

Osayleiskaava

Kunnanvaltuusto on päättänyt 1.4.2019 § 9 käynnistää Auran kunnan asemanseudun, valtatie 9 liikennealueen ja Aurajokilaakson osayleiskaavatyön. Kunnanhallitus (13.5.2019 § 99) on hyväksynyt ja  päättänyt asettaa nähtäville osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

Kunnanhallitus (8.6.2020 §103) on hyväksynyt ja päättänyt asettaa nähtäville Auran Asemanseudun taajaman, valtatie 9 liikennealueen ja Aurajokilaakson osayleiskaavan laatimisvaiheen aineistot (ns. luonnosvaiheen aineisto).

Aineistot ovat nähtävillä kunnanvirastossa sen aukioloaikoina sekä kunnan internet-sivulla koko kaavaprosessin ajan:

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 1: Kaavatilanne ja kaavatyötä ohjaavat asiakirjat

Liite 2: Kaavatyön selvitykset

Luonnosvaiheen kaava-aineisto

Kaava-aineiston esittelyvideo:

Kunnan asukkailla ja kaavan osallisilla on mahdollisuus lausua aineistosta mielipiteitä. Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina osoitettuna kunnanhallitukselle PL 24, 21381 Aura,  jättämällä kunnanvirastoon os. Nikkarinkuja 24, Aura tai sähköpostitse kunta(a)aura.fi 31.8.2020 mennessä.

Kaavan valmisteluvaiheen aineisto esitellään yleisötilaisuudessa tiistaina 25.8.2020 klo 18.00 alkaen Aurasalissa, Urpontie 2. Tilaisuuteen ilmoittaudutaan sähköisesti (linkki: https://link.webropolsurveys.com/S/EB3D4FA3752F6A02) tai kunnan keskukselle puh. 02 486 430 mahdollisten koronarajoitusten vuoksi. Ilmoittautumisessa on ilmoitettava yhteystieto mahdollisten muutosten vuoksi.

Menneet tapahtumat

Kunnan asukkailla ja kaavan osallisilla oli mahdollisuus lausua osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja riittävyydestä mielipiteitä. Mielipiteitä otettiin vastaan 30.6.2019 asti.

Auran kunta järjesti avoimet yleisötilaisuudet koskien asemanseudun, valtatie 9 liikennealueen ja Aurajokilaakson osayleiskaavatyötä:

3.6.2019 klo 18.00 Asemanseudulla kirjaston auditoriossa, Urpontie 2
12.6.2019 klo 18.00 Kirkonkulman koululla, Vanha Tampereentie 153