Yleiskaava

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön ohjaaminen laajoina kokonaisuuksina sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavaa voidaan laatia myös vaiheittain tai osa-alueittain (osayleiskaava). Kunnan tulee huolehtia tarpeellisesta yleiskaavan laatimisesta ja sen pitämisestä ajan tasalla.

Auran kunnan uusi osayleiskaava on valmisteilla. Osayleiskaavan on tarkoitus valmistua 2019 – 2022. Tälle sivulle päivitetään ajankohtaisia tietoja, aineistoja ja tapahtumia kaavan edistymisestä.

Osayleiskaava

Kunnanvaltuusto on päättänyt 1.4.2019 § 9 käynnistää Auran kunnan asemanseudun, valtatie 9 liikennealueen ja Aurajokilaakson osayleiskaavatyön.
Kunnanhallitus (13.5.2019 § 99) on hyväksynyt ja  päättänyt asettaa nähtäville osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

KAAVAEHDOTUKSEN TARKENNUKSET 18.10.2021

Osayleiskaavaehdotukseen on tehty tarkennuksia. Yleiskaavaehdotus on valmisteltu nähtävilläoloaikana saadun palautteen ja tarkennettujen selvitysten perusteella. Vastineiden käsittelyn jälkeen osayleiskaava etenee kunnanhallituksen käsittelyyn ja valtuuston vahvistettavaksi.

Tarkennettu aineisto alla:

20211018_kaavaehdotus_1_15000_tarkennuksilla
20211018_Kaavaselostus_Aura_OYK_tarkennuksilla
Liite_2b_Rakennushistorialliset Arvokohteet_tarkennuksilla
Liite_4_ArkeologinenInventointi2021_tarkennuksilla
Liite_9_Ehdotusvaiheen_Kuuleminen_vastine
Liiteaineisto3_Liikenneverkko_tarkennuksilla_20210921

KAAVAEHDOTUS 20.5.2021

Kunnanhallitus (7.6.2021 §98) on hyväksynyt ja päättänyt asettaa nähtäville osayleiskaavaehdotuksen. Kaavaehdotus ja liitteet löytyvät alta:

20210520_Osayleiskaavan ehdotus kartta, tarkkuus_1:15000

20210520_Kaavaselostus_Aura_OYK

20200602_AuranOYK_Kehityskuva

20200731_kaavamääräykset

Liite_1_Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma_AuranOYK_päiv. 20.5.2021

Liite2a_Rakennushistoriallinen Selvitys

Liite2b_Rakennushistorialliset Arvokohteet

Liiteaineisto3_Liikenneverkko

Liite3_Maisemaselvitys

Liite_4_Arkeologinen Inventointi 2021

Liite5_Luontoarvojen Perusselvitys

Liite6_Meluselvitys

Liite7_Tärinäselvitys

Liite_8_Laatimisvaiheen_KuuleminenOYK

LUONNOSVAIHEEN AINEISTO

Kunnanhallitus (8.6.2020 §103) on hyväksynyt ja päättänyt asettaa nähtäville Auran Asemanseudun taajaman, valtatie 9 liikennealueen ja Aurajokilaakson osayleiskaavan laatimisvaiheen aineistot (ns. luonnosvaiheen aineisto).

Aineistot ovat nähtävillä kunnanvirastossa sen aukioloaikoina sekä kunnan internet-sivulla koko kaavaprosessin ajan:

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 1: Kaavatilanne ja kaavatyötä ohjaavat asiakirjat

Liite 2: Kaavatyön selvitykset

Luonnosvaiheen kaava-aineisto

Kaava-aineiston esittelyvideo:

Menneet tapahtumat

Kaavaehdotuksesta otettiin vastaan lausuntoja 10.9.2021 asti sähköpostilla osoitteeseen kunta@aura.fi. Lausuntojen pohjalta tarkennetusta aineistosta otettiin vastaan muistutuksia pe 19.11. mennessä sähköpostilla osoitteeseen kunta@aura.fi.

Kunnan asukkailla ja kaavan osallisilla oli mahdollisuus lausua valmisteluvaiheen aineistosta mielipiteitä. Mielipiteet toimitettiin kirjallisina osoitettuna kunnanhallitukselle 31.8.2020 mennessä. Valmisteluvaiheen aineistoa esiteltiin yleisötilaisuudessa tiistaina 25.8.2020 klo 18.00 alkaen Aurasalissa, Urpontie 2.

Kunnan asukkailla ja kaavan osallisilla oli mahdollisuus lausua osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja riittävyydestä mielipiteitä. Mielipiteitä otettiin vastaan 30.6.2019 asti.

Auran kunta järjesti avoimet yleisötilaisuudet koskien asemanseudun, valtatie 9 liikennealueen ja Aurajokilaakson osayleiskaavatyötä:

3.6.2019 klo 18.00 Asemanseudulla kirjaston auditoriossa, Urpontie 2
12.6.2019 klo 18.00 Kirkonkulman koululla, Vanha Tampereentie 153