Yleiskaava

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön ohjaaminen laajoina kokonaisuuksina sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavaa voidaan laatia myös vaiheittain tai osa-alueittain (osayleiskaava). Kunnan tulee huolehtia tarpeellisesta yleiskaavan laatimisesta ja sen pitämisestä ajan tasalla.

Auran kunnan uusi osayleiskaava on valmisteilla. Osayleiskaavan on tarkoitus valmistua 2019 – 2022. Tälle sivulle päivitetään ajankohtaisia tietoja, aineistoja ja tapahtumia kaavan edistymisestä.

Osayleiskaava

Kunnanvaltuusto on päättänyt 1.4.2019 § 9 käynnistää Auran kunnan asemanseudun, valtatie 9 liikennealueen ja Aurajokilaakson osayleiskaavatyön. Kunnanhallitus (13.5.2019 § 99) on hyväksynyt ja  päättänyt asettaa nähtäville osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Aineisto on nähtävillä kunnanvirastossa sen aukioloaikoina sekä kunnan internet-sivulla koko kaavaprosessin ajan.

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 1: Kaavatilanne ja kaavatyötä ohjaavat asiakirjat

Liite 2: Kaavatyön selvitykset

Menneet tapahtumat

Kunnan asukkailla ja kaavan osallisilla oli mahdollisuus lausua osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja riittävyydestä mielipiteitä. Mielipiteitä otettiin vastaan 30.6.2019 asti.

Auran kunta järjesti avoimet yleisötilaisuudet koskien asemanseudun, valtatie 9 liikennealueen ja Aurajokilaakson osayleiskaavatyötä:

3.6.2019 klo 18.00 Asemanseudulla kirjaston auditoriossa, Urpontie 2
12.6.2019 klo 18.00 Kirkonkulman koululla, Vanha Tampereentie 153