Yleiskaava

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön ohjaaminen laajoina kokonaisuuksina sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavaa voidaan laatia myös vaiheittain tai osa-alueittain (osayleiskaava). Kunnan tulee huolehtia tarpeellisesta yleiskaavan laatimisesta ja sen pitämisestä ajan tasalla.

Auran kunnan uusi osayleiskaava on valmisteilla. Osayleiskaavan on tarkoitus valmistua 2019 – 2022.

Osayleiskaava

Kunnanvaltuusto on päättänyt 1.4.2019 § 9 käynnistää Auran kunnan asemanseudun, valtatie 9 liikennealueen ja Aurajokilaakson osayleiskaavatyön. Kunnanhallitus (13.5.2019 § 99) on hyväksynyt ja  päättänyt asettaa nähtäville osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman.  Aineisto on nähtävillä kunnanvirastossa sen aukioloaikoina sekä kunnan internet-sivulla koko kaavaprosessin ajan. Kunnan asukkailla ja kaavan osallisilla on mahdollisuus lausua osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja riittävyydestä mielipiteitä. Mielipiteitä voi antaa 30.6.2019 asti.

Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina osoitettuna kunnanhallitukselle PL 24, 21381 Aura,  jättämällä kunnanvirastoon os. Nikkarinkuja 8, Aura tai sähköpostitse kunta(a)aura.fi.

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 1: Kaavatilanne ja kaavatyötä ohjaavat asiakirjat

Liite 2: Kaavatyön selvitykset

Kaavatilaisuudet

Auran kunta järjesti avoimet yleisötilaisuudet koskien asemanseudun, valtatie 9 liikennealueen ja Aurajokilaakson osayleiskaavatyötä:

3.6.2019 klo 18.00 Asemanseudulla kirjaston auditoriossa, Urpontie 2

12.6.2019 klo 18.00 Kirkonkulman koululla, Vanha Tampereentie 153