Kulttuuri

Kulttuuritoimen tehtävänä on tuottaa kunnan asukkaille virkistystä, elämyksiä ja henkistä kasvua järjestämällä korkeatasoisia ja monipuolisia kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluja joko omana toimintanaan tai yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa.

Kulttuuritoimi on kulttuurialan toimijoiden tukija ja auttaja. Kulttuuritoimi järjestää yhteistyössä kunnan muiden hallintokuntien ja kulttuurialan muiden toimijoiden kanssa kulttuuritapahtumia ja -tilaisuuksia. Kulttuuritoimi tuo esille kunnan omia kulttuuriarvoja ja vahvistaa kunnan omaa ja omaleimaista identiteettiä. Kulttuuritoimi pyrkii omalta osaltaan lisäämään kunnan viihtyisyyttä tuottamalla kulttuuripalveluja kaikenikäisille kuntalaisille ja huolehtimalla hyvästä kuntakuvasta.