Kulttuuri

Kulttuuritoimen tehtävänä on tuottaa kunnan asukkaille virkistystä, elämyksiä ja henkistä kasvua järjestämällä korkeatasoisia ja monipuolisia kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluja joko omana toimintanaan tai yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa.

Kulttuuritoimi on kulttuurialan toimijoiden tukija ja auttaja. Kulttuuritoimi järjestää yhteistyössä kunnan muiden hallintokuntien ja kulttuurialan muiden toimijoiden kanssa kulttuuritapahtumia ja -tilaisuuksia. Kulttuuritoimi tuo esille kunnan omia kulttuuriarvoja ja vahvistaa kunnan omaa ja omaleimaista identiteettiä. Kulttuuritoimi pyrkii omalta osaltaan lisäämään kunnan viihtyisyyttä tuottamalla kulttuuripalveluja kaikenikäisille kuntalaisille ja huolehtimalla hyvästä kuntakuvasta.

Kulttuurisihteerin tehtävät ovat osa vapaa-aikasihteerin toimenkuvaa.