Kulttuuritoimen perus- ja kohdeavustuksina jaetaan vuonna 2021 yhteensä 2.000 €. Kulttuuritoimen perusavustuksen hakuaika on huhtikuun ajan ja kohdeavustuksen marraskuun ajan.

Kulttuuritoimen avustusten myöntämisessä noudatettavat periaatteet:
Auran kunnan kulttuuritoimen avustusten tarkoituksena on edistää auralaisten kulttuurialan harrastusmahdollisuuksia sekä lisätä kunnan viihtyisyyttä tuottamalla kulttuuripalveluja kaikenikäisille kuntalaisille. Kohdeavustusta myönnetään paikalliseen kulttuuritoimintaan.

Kulttuuritoimen kohdeavustusta myönnetään seuraaville hakijatahoille:
– Auran alueella toimintaa järjestäville yhdistyksille ja ryhmille
– Harkinnan mukaan yksityishenkilöille, jotka harjoittavat kulttuuritoimintaa Auran kunnan alueella
– Kohdeperusteisesti kulttuuri- ja taidetapahtumien järjestämiseen, kotiseutu- ja kulttuuriperintötyöhön sekä muihin kulttuuritoiminnaksi katsottaviin hankkeisiin.
– Yksityisille henkilöille taideapurahana tai kulttuuritutkimuksen apurahana

Avustuspäätöksiä 2021 tehtäessä otetaan huomioon viime vuoden toimintaa tarkasteltaessa toiminnan kehittäminen, vaihtoehtoisten toimintatapojen löytäminen sekä muu toiminnan sopeuttaminen korona-aikana.

Avustuksiin liittyvät lomakkeet:
Avustusohje 2021
Avustushakemus 2021

Selvitys vuoden 2021 avustuksen käytöstä 31.3.2022 mennessä

HUOM! Vuonna 2020 avustuksia saaneet käyttävät raportointiin alla olevaa lomaketta:

Selvitysraportti avustuksen käytöstä 31.3.2021 mennessä