Oikeusministeriön yleisohjeet: https://vaalit.fi/koronaohjeita-aanestajille-aluevaaleissa

Näin äänestät vaaleissa turvallisesti korona-aikana

  • Käytä kasvomaskia tai kasvovisiiriä, jos siihen ei ole estettä.
  • Pidä ainakin 2 metrin etäisyys muihin.
  • Käytä käsihuuhdetta, jota äänestyspaikalla on tarjolla.
  • Seuraa vaalivirkailijoiden antamia ohjeita.

Ennakkoäänestyspaikassa on ohjattu kulku vaalihuoneeseen ja sieltä pois. Kulkureitillä jonotetaan turvavälien mukaisesti. Vaalihuoneeseen päästetään äänestämään kaksi henkilöä kerrallaan: odottakaa kärsivällisesti vuoroanne.

Henkilöllisyyden tarkastaminen äänestyspaikalla

  • Ojenna henkilöllisyystodistuksesi vaalivirkailijan ilmoittamaan paikkaan.
  • Käytä käsihuuhdetta.
  • Jos vaalivirkailija pyytää sinua poistamaan maskin, ota maski kasvoiltasi tarttuen korvalenkkeihin molemmin puolin.
  • Pidä maskia lenkeistä koko tarkastuksen ajan.
  • Kun saat vaalivirkailijalta luvan, pue maski yllesi varoen koskemasta kasvojasi.
  • Käytä käsihuuhdetta. Laita henkilöllisyystodistuksesi talteen.

Näin toimit, jos olet karanteenissa tai sinulla on hengitystieoireita

Vaalipäivänä 23.1.2022

Jos sinulla on vaalipäivänä hengitystieoireita tai olet omaehtoisessa karanteenissa, äänestä äänestyspaikan ohjeiden mukaan.

Jos tiedät olevasi vaalipäivänä lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä, ota yhteyttä kunnan vaaliviranomaisiin mahdollisuudesta äänestää ulkona. Älä tule sisälle vaalihuoneistoon.

Lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä oleva ei saa poistua kotoaan äänestyspaikalle ilman tartuntatautilääkärin lupaa.

Äänestäminen ulkona

Auran kunnassa järjestetään mahdollisuus ulkona äänestämiseen yllä mainittujen ehtojen puitteissa. Ilmoita tilanteestasi keskusvaalilautakunnan sihteerille puhelimitse 0401272897 tai sähköpostilla vaalit@aura.fi, niin hän sopii ulkoäänestyksen ajankohdan ja ilmoittaa äänestyspaikan vaalivirkailijoille. Vaalipäivänä voit ilmoittaa tilanteesi suoraan vaalilautakunnalle. Ulkoäänestys on sovittava ennakkoon, jotta vaalivirkailijat voivat valmistautua toimenpiteeseen äänestyksen sujuvoittamiseksi. Äänestyksen suorittavat vaalilain mukaisesti ennakkoäänestyksessä kaksi vaalivirkailijaa ja vaalipäivänä kolme vaalilautakunnan jäsentä.

Saavu paikalle sovittuna ajankohtana. Ulkoäänestys toteutetaan äänestyspaikasta syrjässä suojatussa tilassa vaalisalaisuus säilyttäen. Mikäli äänestäjä saapuu paikalle autolla, niin äänestys voidaan suorittaa autosta käsin, mutta autossa ei saa olla muita kuin äänestäjä itse. Vaalivirkailijat käyttävät ulkoäänestyksessä kasvomaskia ja visiiriä sekä suojakäsineitä.

Vaalipäivänä

Äänestäjä täyttää äänestyslipun ulkotilassa ja vaalivirkailijat leimaavat lipun äänestäjän läsnäollessa. Äänestäjän luvalla vaalivirkailijat vievät äänestyslipun vaalihuoneeseen ja laittavat sen vaaliuurnaan. Ulkoäänestys kirjataan vaalipöytäkirjaan ja äänestäjän äänioikeus kuitataan vaalitietojärjestelmään äänestyksen jälkeen.

Mikäli ulkoäänestys viivästyy yli vaalihuoneen aukioloaikojen, niin paikalla odottavat äänestäjät saavat silti vielä äänestää.

Vaalipäivän äänestys tartuntatautilääkärin määräämien karanteenissa tai eristyksessä olevien osalta

Tartuntatautilääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä olevan henkilön äänestys vaalipäivän äänestyspaikalla on mahdollista siinä tapauksessa, että henkilön siirtyminen karanteeni- tai eristyspaikasta äänestyspaikalle ja takaisin voi tapahtua ilman kontakteja muihin ihmisiin (yli 2 metrin etäisyys ulkotilassa, ei sisätilassa samaan aikaan muiden henkilöiden kanssa, ei julkisessa kulkuneuvossa), hän on oireeton ja suojautuu asianmukaisesti kasvomaskilla. Karanteeniin tai eristykseen tartuntatautilääkärin päätöksellä määrätty henkilö ei saa tulla sisään äänestyspaikkaan.

Jos tällainen em. henkilö haluaa äänestää vaalipäivänä, hänen on soitettava oman äänestysalueensa vaalilautakunnan (tai keskusvaalilautakunnan) numeroon, jotta vaalilautakunta pystyisi järjestämään hänelle mahdollisuuden äänestää ulkona äänestyspaikan pihalla. Vaalilautakunnan puhelinnumero löytyy äänestyspaikan sisäänkäynnin vieressä olevasta julisteesta (keskusvaalilautakunnan puhelinnumero on äänioikeusilmoituksessa). Äänestyspaikalla täytyy olla mahdollisuus suorittaa äänestys ilman kontakteja muihin äänestäjiin (edellä kuvatun lisäksi hän ei joudu jonottamaan edes ulkotilassa muiden äänestäjien kanssa äänestysvuoroa odottaessa) ja kontakti vaalivirkailijoihin tapahtuu hallitusti ja turvallisesti. Harkinta siitä milloin ulkona äänestäminen (muualla kuin äänestyskopissa) on mahdollista kuuluu vaalilautakunnalle.