Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 13. päivänä kesäkuuta 2021.  Auran kunnassa äänestyspaikkana toimii kunnanvirasto, os. Nikkarinkuja 8, 21380 Aura. Vaalihuoneisto on vaalitoimitusta varten avoinna yhtäjaksoisesti klo 9–20.

ENNAKKOÄÄNESTYS

Jokainen äänioikeutettu saa äänestää ennakolta kotimaan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa. Ennakkoäänestys toimitetaan ajalla 26.5. – 8.6.2021

Auran yleinen ennakkoäänestyspaikka on Auran kirjasto (Toivo Anttila -sali), os. Urpontie 2, 21380 AURA. Ennakkoäänestyspaikan aukioloajat ovat seuraavat:

ke – pe 26. – 28.5. klo 11.00 – 18.00
la – su 29. – 30.5. klo 10.00 – 14.00
ma – pe 31.5. – 4.6. klo 11.00 – 18.00
la – su 5.6. – 6.6. klo 10.00 – 14.00
ma – ti 7.6. – 8.6. klo 12.00 – 20.00.

Ilmoittautuessaan äänestämään äänestäjän on esitettävä riittävä selvitys henkilöllisyydestään.

Äänestyspaikalla on noudatettava koronapandemiasta johtuvia varotoimenpiteitä kuten kasvomaskin käyttöä, turvavälejä ja käsihygieniaa. Vaalitoimitsijat ohjaavat paikalla turvavälejä ja varotoimenpiteitä. Sairaana tai oireisena ei saa tulla sisälle äänestyspaikalle; oireisten ja karanteenissa olevien on ilmoitettava etukäteen keskusvaalilautakunnalle, jotta heille voidaan järjestää ulkoäänestys.

Ennakkoäänestys erityisissä ennakkoäänestyspaikoissa

Käyrän vankilassa ennakkoäänestys järjestetään vaalitoimikunnan määrääminä aikoina vähintään yhtenä päivänä. Laitoksissa saavat äänestää vain niissä hoidettavana olevat tai niihin otetut äänioikeutetut henkilöt.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Myös kotiäänestykseen oikeutetun henkilön omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin hoidettava tietyin edellytyksin. Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysajanjaksolla (26.5. – 8.6.2021) klo 9–20.

Ilmoittautumiset kotiäänestykseen on tehtävä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen klo 16.  Ilmoittautumisia kotiäänestykseen vastaanottaa kunnanvirastossa viraston normaalina aukioloaikana Juho Karisaari, puh. 040 127 2897.

YHTEYSTIEDOT

Auran keskusvaalilautakunnan postiosoite on PL 24, 21381 AURA.

Lisätietoja vaaleihin liittyvistä asioista saa keskusvaalilautakunnan sihteeriltä Juho Karisaarelta, puh. 040 127 2897.

Aura 23. huhtikuuta 2021

AURAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA