Valtioneuvosto on 16.12.2021 hyväksynyt päivitetyn Suomen merenhoitosuunnitelman.

Kuulutus päätöksestä on nähtävillä 21.12.2021–27.1.2022 elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskusten verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset (valitse ELY-keskus).

Varsinais-Suomen ELY-keskus