ILMOITUS TOIMIVALTAISEN VIRANOMAISEN KUULUTUKSESTA

Valtatien 9 parantaminen keskikaiteelliseksi nelikaistatieksi välillä Liedon asema – kantatie 41 liittymä, Lieto, Aura
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 22.1.2021, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset.

Kuulutus PDF-tiedostona: TS nähtäville VT9 Liedon as-kt 41 liittymä Lieto ja Aura

Sähköiseen suunnitelma-aineistoon on mahdollista tutustua 15.3.2021 asti seuraavan linkin kautta
https://liikennevirasto.sharefile.eu/d-sfc594dd6755f4a65ad2863b64d7cff43
Aineisto on myös mahdollista ladata linkin kautta. Aikaisemmin mainitun päivämäärän jälkeen linkki ei ole enää käytössä.

Kuulutus on nähtävillä 22.1.2021 – 22.2.2021 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta Timo Bäcklund, 0295 022 782 ja sähköposti timo.backlund@ely-keskus.fi.