KUULUTUS
Kunnanhallitus (19.6.2023 §149) on hyväksynyt Asemanseudun vanhan keskustan asemakaavamuutoksen kaavaluonnoksen ja päättänyt asettaa sen nähtäville. Kaava-aineisto pidetään nähtävillä kunnan internet-sivulla sekä kunnanvirastossa 27.6.–31.8.2023.

Kuulemisaikaa on jatkettu ajalle 8.9.–8.10.2023

Aineisto on nähtävillä kunnanvirastossa sen aukioloaikoina sekä kunnan internetsivulla aura.fi/kaavoitus/asemakaava koko kaavaprosessin ajan.

Kunnan asukkailla ja kaavan osallisilla on mahdollisuus lausua aineistosta ja sen riittävyydestä mielipiteitä. Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina osoitettuna kunnanhallitukselle Tuulentie 1 Aura, jättämällä kunnanvirastoon os. Tuulentie 1, Aura tai sähköpostitse kunta@aura.fi 8.10.2023 mennessä.

Aurassa 8.9.2023
Kunnanhallitus