Kuulutus 10.2.2023 – 10.3.2023

Valtioneuvoston kanslia asetti keväällä 2022 työryhmän, jonka tehtävä on selvittää ja laatia ehdotus, miten sotasukupolven perintöä säilytetään, hoidetaan ja vaalitaan valtion näkökulmasta osana suomalaista yhteiskuntaa.

Auran kunnanhallitus on 30.1.2023 § 20 päättänyt käynnistää hankkeen auralaisen veteraaniperinteen kartoittamiseksi, organisoimiseksi ja vaalimiseksi tulevaisuudessa.

Perinnetyön edistämiseen ja vaalimiseen perustetaan veteraaniperinnetoimikunta, jonka toimintaan halukkaat voivat ilmoittautua osallisiksi. Paikallisen perinteen tuntijat voivat myös ilmoittaa yhteystietonsa tulevaa toimintaa varten.

Ilmoittautumisia otetaan vastaan kirjallisesti 10.3.2023 asti kunnantoimistoon Perkkiönkuja 2 / PL 24, 21381 AURA tai sähköpostitse kunta@aura.fi.

Aurassa 10.2.2023

Auran kunnanhallitus