Kosken Tl ympäristönsuojelu, 16.10.2023

Rudus Oy Aurankallio, hakee maa-aineslupaa kiviaineksen ottoon olemassa olevalle Pitkäniityn alueelle. Ottoalue sijaitsee Auran kunnassa kiinteistöillä Koivisto 19–417–1–34, Uutela II 19-417-4-42, Mennala 19–417–4–79 ja varasto- ja tukitoiminta-alueet kiinteistöllä Auran murskaamo 19–417–6–0. Alue sijoittuu valtatien 9 ja kantatien 41 risteysalueen länsipuolelle, osoitteessa Ketunkulmantie 148 sekä Mennojentie 66, AURA. Lupaa haetaan maa-aineslain (555/1981) 1 §, 1a § ja 4 §:n perusteella.

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusajan 16.10.- 23.11.2023 nähtävillä Kosken Tl kunnan internetsivujen ympäristönsuojelun sähköisellä ilmoitustaululla osoitteessa www.koski.fi/ymparistonsuojelun-sahkoinen-ilmoitustaulu.

Ympäristönsuojelulain 43 §:n mukaisesti niillä, joiden etua ja oikeutta lupa-asia saattaa koskea (asianosaisilla), on oikeus tehdä muistutuksia hakemuksen johdosta. Mielipiteensä asiasta voi esittää myös muu kuin asianosainen, kuten asukasyhdistys, kansalaisjärjestö tai kunnan asukas.

Muistutukset ja mielipiteen ilmaisut on toimitettava kirjallisina tai sähköisesti 23.11.2023 mennessä Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnalle osoitteeseen Härkätie 5, 31500 KOSKI TL tai sähköpostitse ymparisto@koski.fi. Muistutuksesta ja mielipiteestä tulee ilmetä tekijän nimi ja yhteystiedot.

Lisätietoja asiassa antaa johtava ympäristönsuojelutarkastaja Helinä Mäkelä, puh. 044 744 1131, sähköposti helina.makela@koski.fi.

Helinä Mäkelä
johtava ympäristönsuojelutarkastaja