Auran kunta julistaa haettavaksi 9.10.2023 klo 15.00 mennessä

PAULI ILMARI ROUTAMAAN RAHASTON STIPENDIT.

Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon.

Rahaston sääntöjen mukaan stipendit voidaan jakaa Auran kunnassa kotipaikan omaaville oppilaille, jotka opiskelevat puutarha-, maatalous- tai ravitsemusalaa ammattiin valmistavassa koulu-, opisto- tai korkeakoulutasoisessa oppilaitoksessa ja jotka ovat suorittaneet hyväksyttävästi koulutukselle tai vuosikurssille asetetut opintotavoitteet. Myös em. oppilaitoksissa opiskelevat aikuisopiskelijat, jotka ovat oikeutettuja ns. aikuisopintorahaan voivat saada stipendin. Kunnanhallitus päättää stipendien jaosta.

Hakemuslomakkeita saa kunnanvirastosta (Tuulentie 1, Aura) ja oheisesta linkistä sekä pdf- että doc-muodossa:
pdf-lomake

Word-lomake

 

Lisätietoja kunnanvirastosta, puh. 02 486 430 tai kunta(a)aura.fi.

 

AURAN KUNNANHALLITUS