Varsinais-Suomen hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista 1.1.2023 alkaen

Siirry Varhan verkkosivuille

Varhan sähköinen asiointi ja lomakkeet

Palvelut 1.1.2023 alkaen

Vuoden alusta sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen palvelut siirtyvät kuntien ja kuntayhtymien vastuulta hyvinvointialueelle. Uudistuksen myötä Auran perusturvan yksiköt henkilöstöineen siirtyvät 1.1.2023  Varsinais-Suomen hyvinvointialueen Varhan hallinnoitavaksi. Tästä johtuen myös vastuu sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvän tiedon julkaisemista, ajantasaisuudesta ja päivittämisestä siirtyy kunnilta hyvinvointialueille.

Palvelut asiakkaille jatkuvat vuoden alusta toistaiseksi pääasiassa samalla tavalla kuin aiemminkin ja asioit pääasiallisesti oman asuinkuntasi tutuissa palveluissa ja toimipisteissä tuttujen ammattilaisten kanssa. Puhelinnumerot pysyvät samoina, mutta kunnan vaihde ei enää vuodenvaihteen jälkeen välitä sote-palveluiden puheluita, vaan puhelut ohjautuvat Varhan vaihteen kautta.

Varhan puhelinvaihteiden numerot ovat:

  • turkulaisten sote-palveluiden vaihde, p. 02 266 0000
  • muiden kuntien sote-palveluiden vaihde, p. 02 772 3111
  • Tyks sairaalapalveluiden vaihde, p. 02 313 0000
  • Pelastuslaitoksen vaihde, p. 02 263 3111

Ikääntyneiden palveluissa jo asiakkaina olevien asiointinumerot säilyvät samoina. Ainoa muutos on se, että uusien asiakkaiden tulee ottaa yhteyttä Varsinais-Suomen ikääntyneiden asiakas- ja palveluohjaukseen, p. 02 262 6164 (ma-pe klo 9–15).

Kaikki hyvinvointialueen palvelut löytyvät Varhan verkkosivuilta. Sivusto on alkuvaiheessa suppea, mutta sivusto ja sieltä löytyvät palvelutiedot täydentyvät koko ajan. Jatkossa sivustolta löytyvät koottuna kaikki hyvinvointialueen palvelut sekä ajankohtaiset uutiset palveluihin liittyen.

1.1.2023 lähtien sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastuslaitoksen palautteet tulee antaa osoitteessa www.varha.fi/palaute

Linkki Varhan verkkosivuille: Varsinais-Suomen hyvinvointialue

————————————————————

Perhe- ja sosiaalityö

Lapsiperhesosiaalityö on pitkäjänteistä sosiaalityötä niiden perheiden kanssa, joissa asuu alaikäisiä lapsia. Lapsen etu on aina ensisijainen. Lapsiperheiden sosiaalityöhön sisältyy myös toimeentulotuki, lastensuojelutyö ja päihdehuolto. Perhetyötä tehdään yhteistyössä perheen ja perheenjäsenten kanssa, mutta keskeistä on aina lapsen edun turvaaminen.

Perhettä autetaan löytämään ratkaisuja erilaisiin vaikeisiin tilanteisiin, kuten esimerkiksi:

  •      perheessä on lasten ja nuorten hoitoon ja kasvatukseen liittyviä vaikeuksia
  •     perheessä on taloudellisia vaikeuksia
  •     päihteiden käyttö vaikeuttaa omaa ja läheisten elämää
  •     perheessä on väkivaltaa tai muita kriisejä
  •     tarvitaan muuta ohjausta ja neuvontaa

Perhetyö on asiakaslähtöistä ja sillä pyritään ennen kaikkea turvaamaan lasten ja nuorten hyvä ja turvallinen kasvu ja kehitys. Perhetyö perustuu vapaaehtoisuuteen eikä siihen vaadita lastensuojelun asiakkuutta. Uuden sosiaalihuoltolain (voimaan 1.1.2015 lukien) perhetyötä annetaan erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren terveyden ja kehityksen turvaamiseksi. Perhetyötä tekevät perheohjaaja ja perhetyöntekijä.

Asiakkaan opastus ja yhteydenotot:

Sosiaalitoimisto (Sosiaalityöntekijä ja perheohjaaja)