Perhe- ja sosiaalityö

Lapsiperhesosiaalityö on pitkäjänteistä sosiaalityötä niiden perheiden kanssa, joissa asuu alaikäisiä lapsia. Lapsen etu on aina ensisijainen. Lapsiperheiden sosiaalityöhön sisältyy myös toimeentulotuki, lastensuojelutyö ja päihdehuolto. Perhetyötä tehdään yhteistyössä perheen ja perheenjäsenten kanssa, mutta keskeistä on aina lapsen edun turvaaminen.

Perhettä autetaan löytämään ratkaisuja erilaisiin vaikeisiin tilanteisiin, kuten esimerkiksi:

  •      perheessä on lasten ja nuorten hoitoon ja kasvatukseen liittyviä vaikeuksia
  •     perheessä on taloudellisia vaikeuksia
  •     päihteiden käyttö vaikeuttaa omaa ja läheisten elämää
  •     perheessä on väkivaltaa tai muita kriisejä
  •     tarvitaan muuta ohjausta ja neuvontaa

Perhetyö on asiakaslähtöistä ja sillä pyritään ennen kaikkea turvaamaan lasten ja nuorten hyvä ja turvallinen kasvu ja kehitys. Perhetyö perustuu vapaaehtoisuuteen eikä siihen vaadita lastensuojelun asiakkuutta. Uuden sosiaalihuoltolain (voimaan 1.1.2015 lukien) perhetyötä annetaan erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren terveyden ja kehityksen turvaamiseksi. Perhetyötä tekevät perheohjaaja ja perhetyöntekijä.

Asiakkaan opastus ja yhteydenotot:

Sosiaalitoimisto (Sosiaalityöntekijä ja perheohjaaja)