Varsinais-Suomen hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista 1.1.2023 alkaen

Siirry Varhan verkkosivuille

Varhan sähköinen asiointi ja lomakkeet

Palvelut 1.1.2023 alkaen

Vuoden alusta sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen palvelut siirtyvät kuntien ja kuntayhtymien vastuulta hyvinvointialueelle. Uudistuksen myötä Auran perusturvan yksiköt henkilöstöineen siirtyvät 1.1.2023  Varsinais-Suomen hyvinvointialueen Varhan hallinnoitavaksi. Tästä johtuen myös vastuu sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvän tiedon julkaisemista, ajantasaisuudesta ja päivittämisestä siirtyy kunnilta hyvinvointialueille.

Palvelut asiakkaille jatkuvat vuoden alusta toistaiseksi pääasiassa samalla tavalla kuin aiemminkin ja asioit pääasiallisesti oman asuinkuntasi tutuissa palveluissa ja toimipisteissä tuttujen ammattilaisten kanssa. Puhelinnumerot pysyvät samoina, mutta kunnan vaihde ei enää vuodenvaihteen jälkeen välitä sote-palveluiden puheluita, vaan puhelut ohjautuvat Varhan vaihteen kautta.

Varhan puhelinvaihteiden numerot ovat:

 • turkulaisten sote-palveluiden vaihde, p. 02 266 0000
 • muiden kuntien sote-palveluiden vaihde, p. 02 772 3111
 • Tyks sairaalapalveluiden vaihde, p. 02 313 0000
 • Pelastuslaitoksen vaihde, p. 02 263 3111

Ikääntyneiden palveluissa jo asiakkaina olevien asiointinumerot säilyvät samoina. Ainoa muutos on se, että uusien asiakkaiden tulee ottaa yhteyttä Varsinais-Suomen ikääntyneiden asiakas- ja palveluohjaukseen, p. 02 262 6164 (ma-pe klo 9–15).

Kaikki hyvinvointialueen palvelut löytyvät Varhan verkkosivuilta. Sivusto on alkuvaiheessa suppea, mutta sivusto ja sieltä löytyvät palvelutiedot täydentyvät koko ajan. Jatkossa sivustolta löytyvät koottuna kaikki hyvinvointialueen palvelut sekä ajankohtaiset uutiset palveluihin liittyen.

1.1.2023 lähtien sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastuslaitoksen palautteet tulee antaa osoitteessa www.varha.fi/palaute

Linkki Varhan verkkosivuille: Varsinais-Suomen hyvinvointialue

————————————————————

Lastensuojelu ja jälkihuolto

Lastensuojelulla on tarkoitus turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lastensuojelu jakaantuu lastensuojelun avo- ja sijaishuoltoon.

Suurin osa lastensuojelutyöstä tehdään avohuollon lastensuojelutyönä. Lastensuojelun avohuollon tukitoimien avulla on mahdollista tukea lasta ja perhettä silloin, kun on tehty päätös lapsen tai nuoren lastensuojeluasiakkuudesta.

Tukitoimet voivat olla esimerkiksi:

 •     ohjaus ja neuvonta
 •     verkostoyhteistyö
 •     tukihenkilö tai –perhe
 •     lastensuojelun tehostettu perhetyö
 •     lapsen harrastustoiminnan tukeminen
 •     asumiseen liittyvien ongelmien ratkaisu
 •     avohuollon sijoitus

Tehostetulla perhetyöllä tarkoitetaan lastensuojelullista, suunnitelmallista ja tavoitteellista perheen tilanteen selvittelyä ja yhdessä sovittuihin muutoksiin tukemista. Perhetyöstä sovitaan lapsen asiakassuunnitelmassa ja lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä tekee tukitoimesta päätöksen. Tehostetun (korjaavan) perhetyön perustehtävänä on lapsiperheiden tukeminen ja kuntouttaminen vaikeissa elämäntilanteissa lastensuojelun sosiaalityön tukitoimena, kun lapsen huolenpito, tarpeet ja turvallisuus ovat uhattuina. Tehostettua perhetyötä tekevät perheohjaaja ja perhetyöntekijä.

Työskentelyn aloittamisesta, työskentelyjakson pituudesta, seurannasta ja arvioinnista päätetään yhdessä lastensuojelun sosiaalityöntekijän, perheohjaajan/perhetyöntekijän ja perheen kanssa.

Lastensuojeluasioita hoidetaan tiimissä, johon kuuluvat sosiaalijohtaja, sosiaalityöntekijä, perheohjaaja ja perhetyöntekijä.

Huoli lapsesta, mihin ilmoittaa?

Jokaisella yksityishenkilölläkin (naapuri, sukulainen, ystävä) on oikeus kertoa huolensa havaitsemastaan lapsen tuen tarpeesta tai hädästä:

 • Tuen tarpeessa olevasta lapsesta voi tehdä ilmoituksen virka-aikana sosiaalitoimistoon sosiaalijohtajalle, sosiaalityöntekijälle tai perheohjaajalle.

Lastensuojeluilmoitus-lomake

Sosiaalipäivystykseen saa yhteyden hätäkeskuksen kautta puh. 112

Virka-ajan ulkopuolella  sosiaalipäivystykseen on myös suora  puhelinnumero 02 2626 003

Asiakkaan opastus ja yhteydenotot:

Sosiaalitoimisto (Sosiaalijohtaja, sosiaalityöntekijä ja perheohjaaja)