Avohuolto

Lastensuojelun avohuolto on lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua. Avohuolto tarkoittaa tukitoimia omassa kodissaan asuville lapsille ja heidän perheilleen. Tukitoimista sovitaan avohuollon asiakassuunnitelmassa. Lastensuojelulain mukaisesti jokaisella lapsella on oma nimetty sosiaalityöntekijä.

Lastensuojelulain mukaan avohuollon tukitoimet ovat tarpeen silloin, jos kasvuolot vaarantavat tai eivät turvaa lapsen terveyttä tai kehitystä tai jos lapsi omalla käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään tai kehitystään. Avohuollon tukitoimet ovat aina ensisijaisia, huostaanotto ja sijaishuolto viimesijaisia auttamiskeinoja.