Jälkihuolto

Nuorella on oikeus jälkihuoltoon huostassapidon jälkeen. Jälkihuolto on lakisääteistä palvelua ja päättyy viimeistään nuoren täyttäessä 21 vuotta. Tuen sisältö sovitaan jälkihuoltosuunnitelmassa. Jälkihuolto voi olla esimerkiksi taloudellista tukea, ohjausta ja neuvontaa, tukea nuoren itsenäistymiseen ja asumiseen ja tukea opintoihin.