Sijaishuolto

Sijaishuolto tarkoittaa huostaanotetun tai kiireellisesti sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella.

Lapsen sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona, laitoshoitona taikka muulla lapsen tarpeiden mukaisella tavalla.  Sijoitus voi tapahtua myös sukulaisperheeseen. Huostaanotto on lastensuojelun viimesijainen keino

Kiireellinen sijoitus

Jos lapsi on välittömässä vaarassa tai muutoin kiireellisesti sijaishuollon tarpeessa, hänet voidaan sijoittaa perhe- tai laitoshoitoon kiireellisen sijoituksen päätöksellä.