Liikunta

Liikuntamahdollisuuksia edistetään kattavalla yhteistyöllä niin kolmannen sektorin toimijoiden, kunnan eri hallintokuntien kuin maakunnan muiden kuntien kanssa. Aurassa on panostettu viime vuosina erityisesti liikunnan palveluketjun tuottamiseen yhteistyössä terveyskeskuksen kanssa ja liikuntapaikkojen rakentamiseen omaehtoisen liikkumisen tueksi. Liikunta- ja harrastemahdollisuusksista tiedotetaan kunnan verkkosivuilla ja www.aurassatapahtuu.fi -tapahtumasivustolla.