Liikunta-avustukset:  Perusavustusta myönnetään hakemuksen perusteella sellaiselle Aurassa toimintaa järjestävälle yhdistykselle, joka pääasiallisesti kuuluu nuoriso- tai liikuntatoiminnan piiriin.

Avustuksen myöntämiseen vaikuttaa yhdistyksen toiminta: osallistujamäärät, laajuus, monipuolisuus sekä näkyvyys Auran alueen nuoriso- ja liikuntatoiminnassa. Myöntämisen perusteina pidetään myös hallittua taloudenhoitoa edellisenä vuonna, kuluvan ja tulevan vuoden toimintasuunnitelmaa sekä hyvää yleistä taloudenhallintaa. Vuonna 2021 avustuspäätöksiä tehtäessä otettiin huomioon vuoden 2020 toimintaa tarkasteltaessa toiminnan kehittäminen, vaihtoehtoisten toimintatapojen löytäminen sekä muu toiminnan sopeuttaminen korona-aikana.

Vuoden 2022 perusavutukset yhdistyksille haettavissa huhtikuun ajan