Vapaa-aikatoimen avustukset 17.000€ jaetaan kerralla perusavustuksena. Perusavustusta on myönnetty sellaiselle Aurassa toimintaa järjestävälle yhdistykselle, joka pääasiallisesti kuuluu nuoriso- tai liikuntatoiminnan piiriin. Avustuksen myöntämiseen vaikuttaa myös yhdistyksen toiminta: osallistujamäärät, laajuus, monipuolisuus ja näkyvyys Auran alueen nuoriso- ja liikuntatoiminnassa. Myöntämisen perusteina pidetään myös hallittua taloudenhoitoa edellisenä vuonna, kuluvan ja tulevan vuoden toimintasuunnitelmaa sekä hyvää yleistä taloudenhallintaa.

Avustusohje 2020
Avustushakemus 2020
Selvitysraportti avustuksen käytöstä 31.3.2021 mennessä

HUOM! Vuonna 2019 avustuksia saaneet käyttävät raportointiin alla olevaa lomaketta:

Selvitysraportti avustuksen käytöstä 31.3.2020 mennessä