Nuorisotyö

Auran vapaa-aikatoimen nuorisotyö on ennaltaehkäisevää ammatillista nuorisotyötä. Nuorisotyön toteutuksessa huomioidaan nuorisolaki ja lain edellytykset mahdollisimman konkreettisesti käytännön työhön asti yltäen.

Nuorisotyötä toteutetaan sosiaalipedagogisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kasvatuksella ja työmenetelmillä pyritään vahvistamaan lapsia ja nuoria sosiaalisesti ja ylläpitämään ja parantamaan heidän hyvinvointiaan kokonaisvaltaisesti. Nuorisotyössä Aurassa huomioidaan myös kulttuurinen nuorisotyö.

Nuorisotyötä toteuttavat kunnan nuorisotyöntekijä, osa-aikainen nuoriso-ohjaaja (lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan hanke) sekä Auran ja Pöytyän kuntien yhteinen etsivä nuorisotyöntekijä.

Koronaepidemian aikana Auran kunnassa toteutetaan nuorisotyötä noudattaen ajankohtaisia suosituksia ja määräyksiä avoimen nuorisotyön lisäksi jalkautuen sekä digitaalisesti sosiaalisen median kanavissa.