Ankkuri-toiminta

Ankkuri on Loimaan poliisiasemalla toimiva moniammatillinen tiimi, johon kuuluu poliisi, sosiaalityöntekijä ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Loimaan Ankkuri-tiimin toiminta-aluetta on Loimaan kaupunki sekä Auran, Kosken Tl, Marttilan, Oripään ja Pöytyän kunnat.

Ankkuritoiminta kohdistuu varhaisessa vaiheessa nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ja rikosten ennalta ehkäisemiseen. Ankkuritoimintaa toteutetaan moniammatillisessa tiimissä, johon kuuluvat asiantuntijat poliisista, sosiaalitoimesta, terveystoimesta sekä nuorisotoimesta. Tiimi tapaa nuoren ja hänen perheensä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta nuorta voidaan tukea ja tarvittaessa ohjata avun tai tuen piiriin.

Ankkuri-toiminnan tavoitteena on

  • Varhainen puuttuminen alaikäisten rikolliseen käyttäytymiseen, nuoren asiakkaan kokonaisvaltainen elämäntilanteen ja avun tarpeen selvittäminen sekä avun ja tuen piiriin ohjaaminen.
  • Puuttuminen lähisuhde- ja perheväkivaltaan sekä tarkoituksenmukaisen avun ja tuen piiriin ohjaaminen.
  • Sisäisen turvallisuuden lisääminen moniammatillisella yhteistyöllä

Ankkurin yhteystiedot

Loimaan Ankkuri-tiimi, Lounais-Suomen poliisilaitos, Loimaan poliisiasema, Vareliuksenkatu 2, PL 26, 32200 Loimaa

Poliisi Pekka Mäkelä, puh. 0295 446 653, pekka.t.makela@poliisi.fi

Sosiaalityöntekijä Minna Pihtilä, puh. 02 761 2132, 050 528 3560, anu.kankare@loimaa.fi

Sairaanhoitaja Marika Hive, puh. 02 761 2128, 050 440 8045, marika.hive@loimaa.fi