Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö on palvelu 15-28-vuotiaille nuorille, jotka ovat ilman opiskelu- tai työpaikkaa tai tarvitsevat apua palveluihin ohjautumiseen tai elämänhallintaan. Etsivään nuorisotyöhön voi ottaa yhteyttä jo silloin, kun on riski jäädä koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolelle. Etsivä nuorisotyö on yksilöllistä ja vapaaehtoisuuteen perustuvaa luottamuksellista tukea.

Yhteyttä voi ottaa nuori itse, huolissaan oleva kaveri tai läheinen, oppilaitos tai muu nuoren kanssa tekemisissä oleva taho.

Nuorisotakuu koskee alle 25 -vuotiaita nuoria ja vastavalmistuneita alle 30 -vuotiaita nuoria. Nuorisotakuu takaa jokaisella kohderyhmän lukeutuvalle nuorelle työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikan kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi ilmoittautumisesta. Lisätietoja ja apua saa paikallisesta TE-toimistosta. Myös etsivä nuorisotyö auttaa nuorisotakuuta koskevissa kysymyksissä.

Auran kunnassa sijaitsevan työpajan tilat ovat monitoimitalo Auraamossa, osoitteessa Turuntie 1. Työpajalla järjestetään kuntouttavaa työtoimintaa, jonka järjestämisestä vastaa Varsinais-Suomen hyvinvointialue (VARHA). Työpajalla tehdään monipuolisesti erilaisia töitä, esimerkiksi avustetaan kunnan teknistä toimea, huolletaan kunnan viheralueita ja valmistetaan pieniä puutöitä. Ryhmätoimintaa muokataan asiakkaiden tarpeiden mukaiseksi. Pajalla on mahdollista tutustua eri ammattialoihin ja tehdä tulevaisuuden urasuunnitelmia tai vaikkapa päivittää oma työhakemus ja CV. Työpajatoiminnassa pidetään yllä päivärytmiä, tuetaan elämänhallintaa ja osallisuutta sekä opitaan työelämätaitoja. Toiminta on päihteetöntä. 

Työpajalle hakeudutaan TE-toimiston, sosiaalitoimiston tai Auran etsivän nuorisotyöntekijän kautta. Voit myös ottaa itse yhteyttä suoraan pajalle.
Työpajan/kuntouttavan työtoiminnan yhteystiedot löydät Varsinais-Suomen hyvinvointialueen VARHAn sivuilta https://www.varha.fi

Työvoima, sosiaaliturva- ja terveyspalvelut

Työ- ja elinkeinotoimisto, TE-toimisto, palvelee työnhakuun, kouluttautumiseen, ammatin ja opintojen valintaan sekä opiskeluun liittyvissä asioissa. Monet TE-palvelut ovat käytettävissä verkon välityksellä. Saatavilla on myös puhelinneuvontaa ja TE-toimistoissa voi käydä asioimassa. Monien asioiden hoitoon TE-toimistossa pitää kuitenkin varata ennalta aika. Auran lähimmät TE-toimistot sijaitsevat Turussa ja Loimaalla.

Sosiaaliturvaan lukeutuvat sosiaali- ja terveyspalvelut, kansalaisen perusturva, josta huolehtivat Kansaneläkelaitos (KELA), ja hyvinvointialue.

Aurassa ja koko Varsinais-Suomessa terveyspalvelut hoitaa 1.1.2023 alkaen Varsinais-Suomen hyvinvointialue VARHA.

Kela:n tehtäviin kuuluvat sairausvakuutuksen tuet, asumistuki, työttömyystuki ja toimeentulotuki, jotka ovat osa kansalaisen perusturvaa. Kela antaa myös neuvontaa tukien ja palveluidensa käytöstä.

Vapaa-aikatoimen henkilökunnan puoleen voi myös kääntyä ja voimme katsoa yhdessä, minkä palvelun piiriin tulisi hakeutua.