Vuonna 2021 Vapaa-aikatoimen avustukset, yhteensä 13.000€, jaetaan kerralla perusavustuksena. Perusavustusta on myönnetty sellaiselle Aurassa toimintaa järjestävälle yhdistykselle, joka pääasiallisesti kuuluu nuoriso- tai liikuntatoiminnan piiriin.

Avustuksen myöntämiseen vaikuttaa myös yhdistyksen toiminta: osallistujamäärät, laajuus, monipuolisuus sekä näkyvyys Auran alueen nuoriso- ja liikuntatoiminnassa. Myöntämisen perusteina pidetään myös hallittua taloudenhoitoa edellisenä vuonna, kuluvan ja tulevan vuoden toimintasuunnitelmaa sekä hyvää yleistä taloudenhallintaa. Vuoden 2021 avustuspäätöksiä tehtäessä otetaan huomioon viime vuoden toimintaa tarkasteltaessa toiminnan kehittäminen, vaihtoehtoisten toimintatapojen löytäminen sekä muu toiminnan sopeuttaminen korona-aikana.

Avustusohje 2021

Avustushakemus 2021

Selvitys vuoden 2021 avustuksen käytöstä 31.3.2022 mennessä

HUOM! Vuonna 2020 avustuksia saaneet käyttävät raportointiin alla olevaa lomaketta:

Selvitysraportti avustuksen käytöstä 31.3.2021 mennessä