Luottamustehtävän hoitaminen

Kuntalain mukaan luottamushenkilöllä on oikeus saada vapaata kunnan toimielimen kokoukseen osallistumista varten. Työnantaja voi kieltäytyä antamasta vapaata, jos työnantaja ei ole saanut tietoa tarvittavasta vapaasta viimeistään 14 päivää ennen kokousta ja työnantajalla on kieltäytymiselle painava syy. Siksi luottamushenkilön on ilmoitettava toimielimen ja valtuustoryhmän kokousajat ja muut kunnan määräämät luottamustehtävät työnantajalleen viipymättä saatuaan tiedon niistä. Työnantajan on annettava pyydettäessä kirjallinen selvitys, mikäli ei myönnä vapaata luottamustehtävän hoitoon.

Luottamushenkilölle maksetaan:

1. kokouspalkkiota
2. matkakustannusten korvausta ja päivärahaa
3. korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen hoitamisen vuoksi aiheutuu.

Kunnanvaltuusto hyväksyy säännön, jonka mukaan luottamushenkilön palkkiot ja kulukorvaukset maksetaan.

PALKKIOSÄÄNTÖ 1.7.2019 alkaen