Luottamushenkilöt toimikaudella 2021-2025

Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää kunnanvaltuusto. Auran kunnanvaltuustossa on 19 valtuutettua. Valtuutetut ja heidän varajäsenensä valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kunnallisvaaleissa.

Kunnanvaltuusto 2021-2025
Kunnanvaltuuston tehtävä on päättää kunnan strategisista linjauksista ja suunnitelmista, toiminnan ja talouden linjauksista ja resursseista, hallinnon järjestämisestä sekä toimielinten jäsenten valinnoista. Kunnanvaltuutettujen sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@aura.fi

Puheenjohtaja
Matti Leppäkoski, KESK

I varapuheenjohtaja
Juhani Yli-Pohja, SDP

II varapuheenjohtaja
Kalle Isotalo, KOK

Muut kunnanvaltuuston jäsenet

Niina Aarnio, SDP
Laura Alikeskikylä, KOK
Jarkko Granat, PS
Ari-Pekka Haapanen, PS
Erkka Hirvensalo, KOK
Liisa-Anneli Holmberg, KESK
Hannu Jalava, PS
Teija Jokinen, PS
Arvo Laakso, KOK
Jukka Leino, SDP
Noora Maanpää, KESK
Tommi Pasto, KOK
Jenni Päätalo, VAS
Taru Sahla, KESK
Ritva Vainio, SDP
Jouko Vähä-Rahka, KESK

Kunnanhallitus 2021-2023

Kunnanhallituksessa on seitsemän jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Kunnanvaltuusto valitsee kunnanhallituksen kahden vuoden toimikaudeksi.
Kunnanhallituksen tehtävänä on johtaa kunnan hallintoa, huolehtia kunnan taloudesta ja taloussuunnittelusta, huolehtia kunnan elinkeinopolitiikasta, huolehtia kaavoituksesta ja huolehtia kunnan kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Kunnanhallituksen esittelijänä toimii kunnanjohtaja.

Puheenjohtaja
Tomi Kauhanen, KOK

Varapuheenjohtaja
Jukka Leino, SDP

Muut kunnanhallituksen jäsenet

Ari-Pekka Haapanen, PS
Laura Alikeskikylä, KOK
Jenni Päätalo, VAS
Taru Sahla, KESK
Jouko Vähä-Rahka, KESK

Henkilökohtainen varajäsen
Erkka Hirvensalo, KOK

Henkilökohtainen varajäsen
Niina Aarnio, SDP

Henkilökohtainen varajäsen

Teija Jokinen, PS
Virpi Kauhanen, KOK
Jari Sinisalo, VAS
Liisa-Anneli Holmberg, KESK
Janne Ilmalahti, KESK

Valtuuston vaalilautakunta
________________________________________
Puheenjohtaja
Tommi Pasto, KOK (Erkka Hirvensalo, KOK)
Varapuheenjohtaja
Jouko Vähä-Rahka, KESK (Matti Leppäkoski, KESK)
Muut jäsenet
Niina Aarnio, SDP (Ritva Vainio, SDP)
Teija Jokinen, PS (Hannu Jalava, PS)
Jenni Päätalo, VAS (Taru Sahla, KESK)
(varajäsen)

Tarkastuslautakunta
________________________________________
Puheenjohtaja
Jarkko Granat, PS (Jani Lehto, PS)
Varapuheenjohtaja
Ritva Vainio, SDP (Juhani Yli-Pohja, SDP)
Muut jäsenet
Krista Kankare, KOK (Hanna Sieppi, KOK)
Ismo Litva, KESK (Riku Paloniitty, KESK)
Päivi Ryösä, KESK (Maria Tuominen, KESK)
(varajäsen)

Keskusvaalilautakunta
________________________________________
Puheenjohtaja
Piia Aalto, KOK
Varapuheenjohtaja
Hannele Tanner-Penttilä, KESK
Muut jäsenet
Joni Mattila, VAS
Kalle Simola, PS
Toni Tikkanen, SDP
Varajäsenet
1. Taina Mäkinen
2. Maj-Len Heikka
3. Jarko Rahkala
4. Jani Lehto
5. Jari Sinisalo
6. Virpi Kauhanen

Sivistyslautakunta
________________________________________
Puheenjohtaja
Tommi Pasto, KOK (Pia Aalto, KOK)
Varapuheenjohtaja
Niina Aarnio, SDP (Heidi Rajakangas, SDP)
Muut jäsenet
Laura Alikeskikylä, KOK (Virpi Kauhanen, KOK)
Hannu Jalava, PS (Jarkko Granat, PS)
Päivi Ryösä, KESK (Maria Tuominen, KESK)
Ismo Litva, KESK (Antti Ääri, KESK)
Juhani Yli-Pohja, SDP (Jukka Mäkilä, SDP)

(varajäsen)

Vapaa-aikalautakunta
________________________________________
Puheenjohtaja
Maria Tuominen, KESK (Lea Lehtonen, KESK)
Varapuheenjohtaja
Mikko Niemi, KOK (Tommi Pasto, KOK)
Muut jäsenet
Erkka Hirvensalo, KOK (Laura Alikeskikylä, KOK)
Hannu Jalava, PS (Kalle Simola, PS)
Jani Lehto, PS (Tomi Ahonen, PS)
Noora Maanpää, KESK (Päivi Ryösä, KESK)
Lena Müller-Salonen, SDP (Heidi Rajakangas, SDP)
(varajäsen)

Perusturvalautakunta
________________________________________
Puheenjohtaja
Liisa-Anneli Holmberg, KESK (Noora Maanpää, KESK)
Varapuheenjohtaja
Kalle Simola, PS (Tomi Ahonen, PS)
Muut jäsenet
Pia Aalto, KOK (Pasi Kullanmäki, KOK)
Erkka Hirvensalo, KOK (Arvo Laakso, KOK)
Lena Müller-Salonen, SDP (Toni Tikkanen, SDP)
Jenni Päätalo, VAS (Teija Jokinen, PS)
Kimmo Rantala, KESK (Antti Ääri, KESK)
(varajäsen)

Tekninen lautakunta
________________________________________
Puheenjohtaja
Niina Aarnio, SDP (Jukka Mäkelä, SDP)
Varapuheenjohtaja
Tommi Pasto, KOK (Pasi Kullanmäki, KOK)
Muut jäsenet
Tomi Ahonen, PS (Joni Mattila, VAS)
Maj-Len Heikka, KESK (Taru Sahla, KESK)
Janne Ilmalahti, KESK (Kimmo Rantala, KESK)
Teija Jokinen, PS (Laura Granat, PS)
Virpi Kauhanen, KOK (Taina Moisala, KOK)
(varajäsen)

Teknisen lautakunnan lupajaosto
________________________________________
Puheenjohtaja
Janne Ilmalahti, KESK (Maj-Len Heikka, KESK)
Varapuheenjohtaja
Niina Aarnio, SDP (Jukka Mäkilä, SDP)
Muut jäsenet
Tommi Pasto, KOK (Pasi Kullanmäki, KOK)
(varajäsen)

Kunnanhallituksen edustajat lautakunnissa
________________________________________
Perusturvalautakunta, Jukka Leino
Sivistyslautakunta, Ari-Pekka Haapanen
Tekninen lautakunta, Jouko Vähä-Rahka
Vapaa-aikalautakunta, Sanna Laine

Työsuojelutoimikunta 2022-2025
________________________________________
Työsuojelupäällikkö Kari Tuohi
Toimihenkilöiden edustajat
Anita Peltonen, työsuojeluvaltuutettu
Pentti Urho, I varavaltuutettu
Työntekijöiden edustajat
Riku Manni, työsuojeluvaltuutettu/työntek.
Joni Hjelt, I varavaltuutettu
Taina Moisala, työsuojeluvaltuutettu
Kirsi Kulmala, I varavaltuutettu
Työnantajan edustajat
Kunnanjohtaja Terhi Källi, pj
Kunnanhallituksen pj Tomi Kauhanen

Yhteistyötoimikunta
________________________________________
Tomi Kauhanen, puheenjohtaja
Terhi Källi, kunnanjohtaja
Tuija Pellosmaa, hallintojohtaja
Silja Aalto, Jyty
Jari Pakkanen, Juko
Taina Moisala, JHL
Raija Tuominen, Super