Luottamushenkilöt

Auran kunnan luottamushenkilöt toimikaudella 2017-2021

Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää kunnanvaltuusto. Auran kunnanvaltuustossa on 19 valtuutettua. Valtuutetut ja heidän varajäsenensä valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kunnallisvaaleissa.

Kunnanvaltuusto 2017-2021

Kunnanvaltuuston tehtävä on päättää kunnan strategisista linjauksista ja suunnitelmista, toiminnan ja talouden linjauksista ja resursseista, hallinnon järjestämisestä sekä toimielinten jäsenten valinnoista.

Puheenjohtaja
Heikki Isotalo, KOK

I varapuheenjohtaja
Matti Leppäkoski, KESK

II varapuheenjohtaja
Niina Aarnio, SDP

Muut kunnanvaltuuston jäsenet

Jyrki Alanko, SDP
Ari-Pekka Haapanen, PS
Liisa-Anneli Holmberg, KESK
Virpi Kauhanen, KOK
Kari Koivu, KOK
Mikko Niemi, KOK
Sanna Laine, KOK
Jukka Leino, SDP
Merja Maasalo, KESK
Riku Paloniitty, KOK
Heidi Rajakangas, SDP
Taru Sahla, KESK
Ilkka Soukka, PS
Ritva Vainio, SDP
Jouko Vähä-Rahka, KESK
Juhani Yli-Pohja, SDP

Kunnanhallitus 2019-2021

Kunnanhallituksessa on seitsemän jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Kunnanvaltuusto valitsee kunnanhallituksen kahden vuoden toimikaudeksi.

Kunnanhallituksen tehtävänä on johtaa kunnan hallintoa, huolehtia kunnan taloudesta ja taloussuunnittelusta, huolehtia kunnan elinkeinopolitiikasta, huolehtia kaavoituksesta ja huolehtia kunnan kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Kunnanhallituksen esittelijänä toimii kunnanjohtaja.

Puheenjohtaja
Jukka Leino, SDP

Varapuheenjohtaja
Jouko Vähä-Rahka, KESK

Muut kunnanhallituksen jäsenet
Virpi Kauhanen, KOK
Kari Koivu, KOK
Sanna Laine, KOK
Taru Sahla, KESK
Juhani Yli-Pohja, SDP

Henkilökohtainen varajäsen
Ritva Vainio, SDP

Henkilökohtainen varajäsen
Matti Leppäkoski, KESK

Henkilökohtainen varajäsen
Taina Mäkinen, KOK
Tomi Kauhanen, KOK
Pia Aalto, KOK
Maria Sundqvist, KESK
Jyrki Alanko, SDP

Valtuuston vaalilautakunta


Puheenjohtaja
Niina Aarnio, SDP (Juhani Yli-Pohja, SDP)

Varapuheenjohtaja
Sanna Laine, KOK (Virpi Kauhanen, KOK)

Muut jäsenet
Jouko Vähä-Rahka, KESK (Matti Leppäkoski, KESK)
Ilkka Soukka, PS (Ari-Pekka Haapanen, PS)

(varajäsen)

Tarkastuslautakunta


Puheenjohtaja
Riku Paloniitty, KOK (Arvo Laakso, KOK)

Varapuheenjohtaja
Liisa-Anneli Holmberg, KESK (Maj-Len Heikka, KESK)

Muut jäsenet
Jarkko Granat, PS (Marko Valkama, PS)
Leena Pääkkönen, SIT (Terttu Loukonen, KOK)
Jarko Rahkala, SDP (Jyrki Alanko, SDP)

(varajäsen)

Keskusvaalilautakunta


Puheenjohtaja
Piia Aalto, KOK

Varapuheenjohtaja
Juhani Yli-Pohja, SDP

Muut jäsenet
Hannele Tanner-Penttilä, KESK
Pentti Valtanen, PS
Katja Simola, KOK

Varajäsenet
1. Toni Tikkanen, SDP
2. Taina Mäkinen, KOK
3. Maj-Len Heikka, KESK
4. Jarkko Granat, PS
5. Heidi Rajakangas, SDP
6. Riku Paloniitty, KOK

Sivistyslautakunta


Puheenjohtaja
Kalle Isotalo, KOK (Tomi Kauhanen, KOK)

Varapuheenjohtaja
Heidi Rajakangas, SDP (Anna Kela, SDP)

Muut jäsenet
Niina Aarnio, SDP (Juhani Yli-Pohja, SDP)
Sanna Laine, KOK (Katja Simola, KOK)
Kimmo Rantala, KESK (Antti Ääri, KESK)
Riina Humalajoki, KESK (Maria Sundqvist, KESK)
Ari-Pekka Haapanen, PS (Ritva Vainio, SDP)

(varajäsen)

Vapaa-aikalautakunta


Puheenjohtaja
Minna Anttonen, KESK (Lea Lehtonen, KESK)

Varapuheenjohtaja
Mikko Niemi, KOK (Marko Pääkkö, KOK)

Muut jäsenet
Heidi Rajakangas, SDP (Toni Tikkanen, SDP)
Juhani Yli-Pohja, SDP (Ritva Vainio, SDP)
Tomi Kauhanen, KOK (Antti Salmi, KOK)
Maj-Len Heikka, KESK (Riina Humalajoki, KESK)
Ilkka Soukka, PS (Virpi Kauhanen, KOK)

(varajäsen)

Perusturvalautakunta


Puheenjohtaja
Liisa-Anneli Holmberg, KESK (Maria Sundqvist, KESK)

Varapuheenjohtaja
Heidi Rajakangas, SDP (Niina Aarnio, SDP)

Muut jäsenet
Anna Kela, SDP (Toni Tikkanen, SDP)
Arvo Laakso, KOK (Jorma Siukonen, KOK)
Sanna Mäkinen, KOK (Marjo Pelttari, KOK)
Antti Ääri, KESK (Kimmo Rantala, KESK)
Ari-Pekka Haapanen, PS (Merja Maasalo, KESK)

(varajäsen)

Tekninen lautakunta


Puheenjohtaja
Jyrki Alanko, SDP (Mika Rahkala, SDP)

Varapuheenjohtaja
Kaija Mäki, KESK (Merja Maasalo, KESK)

Muut jäsenet

Pete Sillanpää, SDP (Ritva Vainio, SDP)
Timo Suominen, KOK (Mikko Niemi, KOK)
Virpi Kauhanen, KOK (Taina Moisala, KOK)
Kimmo Rantala, KESK (Ismo Litva, KESK)
Sanna Laine, KOK (Ilkka Soukka, PS)

(varajäsen)

Teknisen lautakunnan lupajaosto


Puheenjohtaja
Jyrki Alanko, SDP (Pete Sillanpää, SDP)

Varapuheenjohtaja
Kaija Mäki, KESK (Kimmo Rantala, KESK)

Muut jäsenet

Timo Suominen, KOK (Virpi Kauhanen, KOK)

(varajäsen)

Kunnanhallituksen edustajat lautakunnissa


Perusturvalautakunta, Sanna Laine

Sivistyslautakunta, Juhani Yli-Pohja

Tekninen lautakunta, Matti Leppäkoski

Vapaa-aikalautakunta, Kari Koivu

Työsuojelutoimikunta 2018-2021


Työsuojelupäällikkö Kari Tuohi

Toimihenkilöiden edustajat
Anita Peltonen, työsuojeluvaltuutettu
Ulla-Maija Haapalainen, I varavaltuutettu

Työntekijöiden edustajat
Riku Manni, työsuojeluvaltuutettu/työntek.
Jari Pakkanen, I varavaltuutettu

Taina Moisala, työsuojeluvaltuutettu
Kirsi Kulmala, I varavaltuutettu

Työnantajan edustajat
Kunnanjohtaja Mika Joki, pj
Kunnanhallituksen pj Jukka Leino

Yhteistyötoimikunta 2018-2021


Jukka Leino, puheenjohtaja

Mika Joki, kunnanjohtaja
Tuija Pellosmaa, hallintojohtaja

Silja Aalto, Jyty
Jari Pakkanen, Juko
Taina Moisala, JHL
Raija Tuominen, Super
Mar-Leena Rajala, Tehy

Toivo Anttila -rahaston toimikunta


Netta Nieminen
Tuija Pellosmaa
Hannele Tanner-Penttilä
Tuula Vairinen
Ari Vilén
Marja Pajunen-Leino