Palaute ja vikailmoitukset

Vikailmoitukset sähköisesti

Sähköinen palautelomake

Vikailmoitukset puhelimitse

Kunnan kiinteistöt

Ilmoitukset virka-aikana: tekninen johtaja puh. 040 830 7024

Kunnan kiinteistöjen päivystys vuorokauden ympäri: puh. 050 406 1847

Kadut ja valaistus

Ilmoitukset virka-aikana: yhdyskuntatekniikan päällikkö puh. 0500 326 088

Puisto-osasto, kaatuneet puut yms.

Ilmoitukset virka-aikana: yhdyskuntatekniikan päällikkö puh. 0500 326 088

Vesihuolto

Ilmoitukset virka-aikana: yhdyskuntatekniikan päällikkö puh. 0500 326 088

Muu palaute

Ilmoitukset sähköpostiin tai virka-ajan ulkopuolella: kunta(a)aura.fi

Kiinteistötoimen  ja vesihuoltolaitoksen päivystysnumero (normaalin työajan ulkopuolella) p. 050 406 1847

Vahingonkorvaukset

Voit hakea korvausta vahingosta, joka on tapahtunut Auran kunnan kunnossapidossa olevalla alueella. Voit saada korvausta, jos kunnossapito on ollut virheellistä tai huolimatonta tai kunnossapidon hoitoon liittyviä tehtäviä on laiminlyöty. PElkästään vahingon aiheutuminen kunnan alueella ei merkitse, että kunta olisi vahingosta korvausvastuussa.

Auran kunta vastaa katujen, torien ja yleisillä alueilla sijaitsevien kevyen liikenteen väylien kunnossapidosta. Lisäksi kunta vastaa niiden yksityisteiden kunnossapidosta, joiden hoidosta on tehty sopimus.

Vahingonkorvaushakemus (word-tiedosto)