Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuollon avulla kunta pyrkii turvaamaan asukkailleen terveellisen ja turvallisen elinympäristön. Tavoitteena on ennaltaehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa tai haittaa ihmisten terveydelle ja elinympäristölle.

Liedon kaupunki toimii isäntäkuntana ympäristöterveydenhuollon alueelliselle yksikölle.

Liedon ympäristöterveydenhuollon sivut

Ympäristöterveydenhuollon toimivaltaisena viranomaisena toimii Liedon ympäristöterveyslautakunta, jossa on yksi edustaja jokaisesta yhteistoimialueen kunnasta.

Ympäristöterveydenhuollon toimialue: Aura, Kaarina, Kemiönsaari, Koski TL, Lieto, Loimaa, Marttila, Oripää, Paimio, Parainen, Pöytyä, ja Sauvo.

Ympäristöterveydenhuollon vastuualueelle kuuluvat terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto. Ympäristöterveydenhuolto vastaa terveydensuojelu-, elintarvike-, hygienia-, tupakka-, ja eläinsuojelulain edellyttämistä valvonta-, neuvonta-, ja tarkastustehtävistä. Säännöllistä valvontaa tehdään ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaisesti.

Kunnalliseläinlääkärin työtä on eläinten terveyden- ja sairaudenhoito, neuvonta ja eläinsuojeluasiat.

Vastaanotolla hoidetaan lemmikkieläimiä ja pienempiä kotieläimiä. Sairaskäyntejä tehdään maatilojen kotieläimille, hevosille, kalanviljelylaitoksille ym.

Kunnallisella eläinlääkärillä on oikeus periä virka-alueellaan antamastaan eläinlääkäriavusta ja todistuksesta eläimen omistajalta tai haltijalta palkkiot ja kustannusten korvaukset kunnallisen eläinlääkäritaksan mukaisesti.

Eläinlääkintähuoltolain mukaan kunnan on järjestettävä arkipäivisin virka-aikana saatavilla oleva peruseläinlääkäripalvelu asukkaidensa pitämiä kotieläimiä varten sekä sellaisten yhteisöjen pitämiä kotieläimiä varten, joilla on kotipaikka sen alueella. Muita kotieläimiä kuin hyötyeläimiä varten tämä palvelu on kuitenkin järjestettävä vain, jos palvelua ei ole muuten saatavilla yhteistoiminta-alueella.