Elatusavut- ja tuet

Molemmat vanhemmat vastaavat lapsensa elatuksesta maksukykynsä mukaan.  Elatussopimus on tehtävä kirjallisesti ja sen vahvistaa lapsen kotipaikkakunnan lastenvalvoja. Sopimusta voidaan tarkistaa, mikäli olosuhteet olennaisesti muuttuvat.

Elatusavun määrä on sidottu elinkustannusindeksiin. Sosiaali- ja terveysministeriö tiedottaa korotuksista ennen niiden voimaantuloa. Korotuksista voi kysyä lisätietoa lastenvalvojalta.

Linkit:

Oikeusministeriön ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi