Lapsen huolto, asuminen ja tapaamisoikeus

Kun lapsi syntyy avioliitossa, ovat molemmat vanhemmat yhdessä hänen huoltajiaan. Mikäli lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella, on äiti yksin hänen huoltajansa. Avoliitossa olevat vanhemmat voivat allekirjoittaa lastenvalvojan luona isyysasiakirjojen ohella myös yhteishuoltosopimuksen.

Avo- tai avioerotilanteessa vanhempien tulee laatia sopimus lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta. Vanhemmat voivat sopia siitä, että lapsen huolto uskotaan vanhemmille yhteisesti tai jommallekummalle vanhemmista yksinään. Lisäksi vanhempien tulee sopia siitä, kumman vanhemman luona lapsi asuu. Myös silloin, kun lapsi asuu vuorotellen molempien vanhempiensa luona, on asuminen kirjattava heistä toisen luo. Sopimuksella tapaamisoikeudesta määritellään se, millä tavoin lapsella on oikeus pitää yhteyttä siihen vanhempaan, jonka luona hän ei asu. Sopimukset on tehtävä kirjallisesti ja esitettävä lapsen kotipaikkakunnan lastenvalvojan vahvistettavaksi.