Rakentaminen

Rakennusvalvonnan tehtävä on valvoa rakentamisen lainmukaisuutta sekä huolehtia rakennetusta ympäristöstä. Rakennusvalvonta palvelee rakentajia rakentamiseen liittyvissä lupa-asioissa sekä edistää laadukkaan rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä. Rakennusvalvonnassa opastetaan rakentajia ja käsitellään rakentamiseen liittyvät luvat.

Rakennustarkastaja
Pentti Urho
0500 326 088
pentti.urho(a)aura.fi

Auran kunta, Tekninen lautakunta, Lupajaosto
Perkkiönkuja 2
PL 24
21381 AURA

https://www.lupapiste.fi/

Lupapiste ohje