Rakentaminen

Rakennusvalvonnan tehtävä on valvoa rakentamisen lainmukaisuutta sekä huolehtia rakennetusta ympäristöstä. Rakennusvalvonta palvelee rakentajia rakentamiseen liittyvissä lupa-asioissa sekä edistää laadukkaan rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä. Rakennusvalvonnassa opastetaan rakentajia ja käsitellään rakentamiseen liittyvät luvat.

Rakennustarkastaja
Pentti Urho
0500 326 088
etunimi.sukunimi@aura.fi

Auran kunta, Tekninen lautakunta, Lupajaosto
Nikkarinkuja 8
PL 24
21381 AURA

https://www.lupapiste.fi/

Lupapiste ohje