Puunkaatoluvat

Puiden kaataminen asemakaava-alueella on aina luvanvaraista toimintaa (maankäyttö- ja rakennuslaki 128§).

Tontin sijaitessa asemakaava-alueella, on aina anottava puunkaatolupa.

Mikäli puita on enemmän, tarvitaan erillinen maisematyölupa, jonka myöntää rakennusvalvonta. Kysymyksissä puunkaatoluvan hakemisesta ja käsittelystä voi ottaa yhteyttä kunnan rakennusvalvontaan.

Puunkaatoilmoitukset tehdään kunnan palautepalveluun: Linkki 

Lupahakemuksen maisematyöluvalle voi täyttää sähköisesti kunnan Lupapiste-palvelussa https://www.lupapiste.fi/

Palautepalvelun kautta voi myös välittää kysymykset puunkaadon tarpeesta.

Mikäli puu sijaitsee rajalinjalla, on lausuntoon liitettävä naapurin kirjallinen suostumus puun/puiden kaatoon. Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden on aina liitettävä hakemukseensa ote pöytäkirjasta, jossa puiden kaatamisesta on päätetty. Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden puunkaatolausunnon voi hakea joko yhtiön hallituksen puheenjohtaja tai yhtiön isännöitsijä.

Puunkaatolupa on voimassa myöntämispäivämäärästä kolme vuotta.

Puiden kuntokartoitukset eivät sisälly puunkaatolausuntojen piiriin, vaan jokaisen tontinomistajan on huolehdittava kuntokartoituksistaan itse.

Puunkaatolupaa ei asemakaava-alueella tarvita, jos:
• Puut ovat yhden metrin korkeudelta rungonhalkaisijaltaan alle 10 cm
• Puut ovat alle 5 m päässä talon ulkoseinästä
• Tontilla on lainvoimainen rakennuslupa, jolloin kulkuväylien ja rakennusten alle jäävät, sekä rakennusten ulkoseinästä alle 5 m päässä olevat puut saa kaataa.

Kaadettavat puut on merkittävä tontilla esim. värikkäällä nauhalla.