Lomakkeet

Puunkaatolupa haetaan maisematyölupahakemuksella:

Maisematyölupahakemus

Kysymyksissä puunkaatoluvan hakemisesta ja käsittelystä voi ottaa yhteyttä kunnan rakennustarkastajaan.