Lomakkeet

Puunkaatoilmoitukset tehdään kunnan palautepalveluun: Linkki

Lähetä ensimmäisenä ilmoitus palautepalvelun kautta. Tarpeen mukaan tekninen toimi voi edellyttää erillistä lupahakemusta.

Puunkaatolupa haetaan maisematyölupahakemuksella:

Täytä sähköinen hakemus Lupapiste-palvelussa

Maisematyölupahakemus (tulostettava vanha hakemuspohja)

Kysymykset puunkaatoluvan hakemisesta ja käsittelystä voi välittää palautepalveluun.