Rakennusvalvonta

2.1.2023 alkaen kunnan rakennusvalvontaa hoitaa Pöytyän kunnan rakennusvalvonta yhdessä Auran kunnan teknisen toimen kanssa.

Aki Vuorinenjohtava rakennustarkastajapuh. 050 590 6720aki.vuorinen(a)poytya.fi

Petri Lehtonenrakennustarkastajapuh. 050 590 6721petri.lehtonen(a)poytya.fi

Pöytyän kunnan rakennusvalvonta hoitaa Pöytyän, Oripään ja Auran rakennusvalvontaa. Rakennusvalvonnan lähipäivät ovat Aurassa kunnanvirastolla (Tuulentie 1) joka keskiviikko. Parhaiten rakennusvalvonnan tavoittaa sähköpostilla tai soittamalla.

——————————————————————–

Rakennuksen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, sekä rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. Muuta kuin edellä tarkoitettua rakennuksen korjaus- tai muutostyötä varten tarvitaan rakennuslupa, jos työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. Tällainen toimenpide on esimerkiksi saunan rakentaminen ns. kuivaan tilaan kuten vaatehuoneeseen.

Myös rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten tarvitaan rakennuslupa. Rakennuksen osalla tarkoitetaan huoneistoa, sen osaa tai rakennuksessa olevaa muuta tilaa, kuten askarteluhuonetta, pesutupaa, varastoa ja autotallia. Luvanvaraisuutta harkittaessa otetaan huomioon käyttötarkoituksen muutoksen vaikutus kaavan toteuttamiseen ja muuhun maankäyttöön sekä rakennukselta vaadittaviin ominaisuuksiin. Lupaa edellyttävänä käyttötarkoituksen muutoksena pidetään muun ohella loma-asunnon käytön muuttamista pysyvään asumiseen tai kun asuntoa aletaan käyttää toimistona tai päinvastoin.

Lupa voidaan myöntää, jos muutos ei ole ristiriidassa asemakaavan ja muiden rakentamismääräysten kanssa. Käyttötarkoituksen muuttaminen voi edellyttää myös yhtiöjärjestyksen muuttamista. Yhtiöjärjestyksessä olevat määräykset eivät kuitenkaan sido rakennuslain mukaisessa lupamenettelyssä eikä myönteisellä lupapäätöksellä ole yhtiöoikeudellisesti sitovia vaikutuksia. Peruskorjausten yhteydessä toimenpiteiden luvanvaraisuuden ratkaisee korjauksen laajuus ja luonne.

Jos rakentaminen ei edellytä varsinaista rakennuslupaa mutta vaatii kuitenkin viranomaisen myöntämän luvan lupa käsitellään toimenpidelupana tai toimenpideilmoituksena. Tällaisia ovat esim. jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentaminen, kevyet katokset tai pienet julkisivumuutokset.

Rakentamisen luvanvaraisuutta on selvitetty Auran kunnan rakennusjärjestyksessä. Luvan hakuvaiheessa rakennustarkastaja harkitsee lopullisen lupatarpeen tapauskohtaisesti maankäyttö- ja rakennuslain ja rakennusjärjestyksen mukaisesti.

Lomakkeet