Ympäristönsuojelu

Kosken Tl kunnan Ympäristönsuojelu vastaa ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä Kosken Tl, Auran, Marttilan ja Pöytyän kunnissa. Käyntiosoite on Kosken Tl kunnanvirasto, Härkätie 5, 31500 Koski Tl.

Ympäristönsuojelu hoitaa ympäristönsuojelulainsäädännön edellyttämiä tehtäviä. Ympäristönsuojelu neuvoo ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa, myöntää lupia, suorittaa valvontaa ja osallistuu viranomaisten väliseen yhteistyöhön.

Lue lisää Kosken tl sivuilta.

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelun ilmoitukset ja kuulutukset löydät sähköiseltä ilmoitustaululta.

Vieraslajien torjunta

Aurassa esiintyvistä vieraslajeista ja haittakasveista voi tehdä ilmoituksen VieKas LIFE -hankkeen sivuilla.

VieKas LIFE (20182023) on Suomen suurin ja kunnianhimoisin haitallisten vieraslajien kartoitukseen, torjuntaan ja tietoisuuden levittämiseen keskittyvä hanke. Hankkeessa suomalaiset perehdytetään haitallisiin vieraslajeihin, esimerkkilajien jättipalsamin, jättiputkien ja keltamajavankaalin avulla.

Tee ilmoitus kahteen paikkaan:

  • Ilmoita havaintosi vieraslajikantaan (laji.fi) joko
  1. tietokoneella vieraslajit.fi tai
  2. kännykällä viekas.laji.fi

(Havaintojen ilmoittaminen vaatii kirjautumisen laji.fi-järjestelmään)

  • Lähetä tieto esiintymästä sähköpostitse VieKas Life- hankekoordinaattorille (kati.salovaara@sll.fi)

Lisää viestiin seuraavat tiedot: lähin katuosoite, kasvupaikan kuvaus, arvio kasvuston koosta (m2) ja ilmoittajan yhteystiedot. Tietojen avulla torjuntaryhmät paikantavat ja tuhoavat esiintymät.

Sivuilla voi myös seurata havaintokartalta, onko lajiesiintymästä jo tehty ilmoitus.

Jätevesineuvonta

Valonia tarjoaa puolueetonta jätevesineuvontaa haja-asutusalueilla.

Valonia tarjoaa puolueetonta ja maksutonta jätevesineuvontaa Varsinais-Suomen kuntien asukkaille ja mökkiläisille sekä yrittäjille ja viranomaisille. Neuvomme lainsäädännön vaatimuksista sekä erilaisista jätevedenkäsittelymenetelmistä ja -laitteista, niiden kustannuksista, puhdistustuloksista sekä toimivuudesta. Neuvontaa tarjotaan puhelimitse ja sähköpostilla, kiinteistökohtaisia neuvontakäyntejä emme enää tee. Neuvoja saat myös kunnan ympäristönsuojelu- tai rakennusvalvonnasta. Viemäriverkostoon liittymisessä auttavat kuntien vesihuoltolaitokset.

Lisätietoja neuvonnasta: www.valonia.fi/