Ympäristönsuojelu

Kosken Tl kunnan Ympäristönsuojelu vastaa ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä Kosken Tl, Auran, Marttilan ja Pöytyän kunnissa. Käyntiosoite on Kosken Tl kunnanvirasto, Härkätie 5, 31500 Koski Tl.

Ympäristönsuojelu hoitaa ympäristönsuojelulainsäädännön edellyttämiä tehtäviä. Ympäristönsuojelu neuvoo ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa, myöntää lupia, suorittaa valvontaa ja osallistuu viranomaisten väliseen yhteistyöhön.

Lue lisää Kosken tl sivuilta.

Ympäristönsuojelumääräykset

Vieraslajien torjunta

Kunnan alueella esiintyvistä vieraslajeista ja haittakasveista voi tehdä ilmoituksen VieKas LIFE -hankkeen sivuilla.

VieKas LIFE (20182023) on Suomen suurin ja kunnianhimoisin haitallisten vieraslajien kartoitukseen, torjuntaan ja tietoisuuden levittämiseen keskittyvä hanke. Hankkeessa suomalaiset perehdytetään haitallisiin vieraslajeihin, esimerkkilajien jättipalsamin, jättiputkien ja keltamajavankaalin avulla.

Tee ilmoitukset mahdollisimman tarkoilla sijaintitiedoilla (osoitteet, risteykset tms. maamerkit sekä esiintymän koko ja kuvaus), jotta torjuntaryhmät löytävät esiintymät. Sivuilla voi myös seurata havaintokartalta, onko lajiesiintymästä jo tehty ilmoitus.

Syyskuun alussa järjestetään kuljetus hävittettäväksi toimitettavalle vieraslajijätteelle, lue lisää täältä.

Jätevesineuvonta

Valonia tarjoaa puolueetonta jätevesineuvontaa haja-asutusalueilla.

Kaikki ympäristönsuojelun yhteistyökunnat ovat mukana Valonian vesiyhteistyössä. Valonia auttaa ja neuvoo vesiyhteistyössä mukana olevien kuntien asukkaita ja mökkiläisiä jäteveden käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä kuten esimerkiksi jäteveden käsittelyvaihtoehdoista sekä järjestelmien hankinnasta ja kustannuksista. Valonian vesiasiantuntijat neuvovat kiinteistön omistajia puhelimitse arkisin klo 9–16. Lisäksi jätevesineuvojan voi kutsua omalle kiinteistölleen neuvontakäynnille.

Kiinteistökäynnillä jätevesineuvoja tutustuu yhdessä kiinteistön omistajan kanssa kiinteistön nykyiseen jätevesijärjestelmään. Neuvoja arvioi, onko jätevesijärjestelmää tarve uudistaa ja riittävätkö pienet parannukset vai tarvitaanko isompi remontti. Lisäksi neuvojan kanssa voi keskustella kiinteistölle soveltuvista vaihtoehdoista. Neuvonta on puolueetonta eikä neuvonta velvoita kiinteistön omistajaa mihinkään.

Lisätietoja kiinteistökohtaisesta neuvonnasta: www.valonia.fi/hakku.