Saavutettavuusseloste

Auran kunta pyrkii takaamaan verkkosivustojensa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain 306/2019 mukaisesti. Linkki lakiin digitaalisten palvelujen tarjoamisesta

Tämä saavutettavuusseloste koskee  aura.fi-verkkosivustoa.

WCAG eli Web Content Accessibility Guidelines, suomeksi Verkkosisällön saavutettavuusohjeet, on kansainvälinen ohjeistus verkkosisältöjen saavutettavuudesta. WCAG-ohjeistuksen laatimisesta ja kehittämisestä vastaa kansainvälinen World Wide Web -konsortio eli W3C.
Linkki verkkosisällön saavutettavuusohjeisiin

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Verkkosivusto aura.fi on julkaistu 5.4.2019. Tämä seloste on laadittu 8.10.2020 Auran kunnan tekemänä itsearviointina sekä ulkopuolisen arvioitsijan toimesta. Ulkopuolisen arvioinnin on tehnyt Summit Media Oy.

Saavutettavuuden tila

www.aura.fi -verkkosivusto täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Käyttäjät saattavat edelleen kohdata sivustolla ongelmia. Seuraavassa on kuvaus tiedossa olevista saavutettavuusongelmista.

  • Kaikella sivustolla olevalla kuva- ja videosisällöillä ei vielä ole tekstivastineita (WCAG 2.1 §1.1 ja §1.2).
  • Kaikki sivuston sisältö, mukaan lukien elementit ja liitetiedostojen sisältö, ei vielä täytä saavutettavuusvaatimuksia lukemisen järjestyksen osalta (WCAG 2.1 §1.3.2) tai aistin varaisesti havaittavien ominaispiirteiden osalta (WCAG 2.1 §1.3.3).
  • Kaikki sivuston sisältö, mukaan lukien elementit ja liitetiedostojen sisältö, ei vielä täytä saavutettavuusvaatimuksia erottumisen osalta, mm. linkkityylien tai tekstin taustasta erottumisen osalta (WCAG 2.1 §1.4).
  • Kaikki sivuston sisältö ei vielä täytä saavutettavuusvaatimuksia navigoitavuuden osalta (WCAG 2.1 §2.4). Kaikki sivuston linkkitekstit eivät vielä kuvaile linkin kohdetta (WCAG 2.1 §2.4.4) eivätkä kaikki upotukset vielä sisällä nimilapussaan sisältöä kuvailevaa tekstiä (WCAG 2.1 §2.4.6)
  • Sivuston tekstisisällöt eivät välttämättä kaikilta osin vielä vastaa saavutettavuusvaatimuksia helppolukuisuuden, otsikkotasojen oikean käytön (WCAG 2.1 § 2.4.10) ja tekstin korostusten osalta.
  • Sivuston elementeillä rakennettujen sivujen sisällöissä ei vielä välttämättä toteudu ennakoitavuus (WCAG 2.1 § 3.2) esimerkiksi kuvavalikoilla rakennettujen linkkien aukeamisessa samaan tai uuteen ikkunaan.
  • Verkkosivujen sisältämä kolmansien osapuolien tuottama sisältö ei välttämättä ole vielä saavutettavuusvaatimuksien tason AA mukaista (WCAG 2.1 § 5.4), koska sisältö ei ole Auran kunnan hallinnassa.

Saavutettavuusvaatimukset eivät koske tiettyjä sisältöjä

Verkkopalvelusta ulos ohjaavien linkkien takaa löytyvä digitaalinen palvelu tai verkkosivusto on kyseisen palveluntarjoajan vastuulla ja sen saavutettavuus on kuvattu palvelun omassa saavutettavuusselosteessa.

Palaute ja yhteystiedot

Auran kunnan verkkosivuston saavutettavuudesta voi antaa palautetta osoitteeseen kunta@aura.fi. Saman osoitteen kautta voit pyytää direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jätettyjä tietoja ja sisältöä.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
Postiosoite: PL 150, 13101 Hämeenlinna
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puh. 0295 016 000 (vaihde)

Saavutettavuusselosteen vapaaehtoinen sisältö

Auran kunta on sitoutunut digitaaliseen saavutettavuuteen. Sisällön korjaukset ovat työn alla ja sivusto pyritään saamaan saavutettavuusvaatimukset täyttäväksi mahdollisimman pian.