Sosiaaliasiamies

Auran kunta ostaa sosiaaliasiamiespalvelut Merikratos sosiaalipalvelut Oy:ltä.

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa, ohjata ja avustaa kunnan sosiaalitoimea koskevissa asioissa. Tarvittaessa sosiaaliasiamies auttaa myös valituksen, muistutuksen tai oikaisuvaatimuksen tekemisessä.

Miksi olisit yhteydessä sosiaaliasiamieheen?

Haluat neuvoja oikeuksistasi sosiaalihuollon asiakkaana.

Haluat neuvoja sosiaalipalveluita koskevan muistutuksen tai päätökseen kohdistuvan valituksen tekemisessä.

Haluat puolueetonta tietoa sosiaalihuoltoon liittyvästä lainsäädännöstä ja lain soveltamisesta asuinkunnassasi.

Olet epävarma sinulle (tai läheisellesi) kuuluvista sosiaalihuollon palveluista tai tyytymätön saamiisi palveluihin.

Olet tyytymätön sosiaalihuollon työntekijän tai hänen esimiehensä taholta saamaasi kohteluun tai koet tulleesi epäasiallisesti kohdelluksi.

Et ymmärrä asiassasi tehtyjä sosiaalihuollon päätöksiä tai sopimuksia.

Sosiaaliasiamiehen tehtävät (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 24 §)

Neuvoa asiakasta asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa. Avustaa muistutuksen ja kantelun teossa.

Tiedottaa asiakkaan oikeuksista.

Toimia asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Seurata asiakkaan oikeuksien ja aseman kehitystä kunnissa ja antaa siitä selvityksen vuosittain kunnanhallitukselle.

Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava, sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Hän ei voi myöskään muuttaa viranomaisen tekemiä päätöksiä.

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot:

Neuvonta ti–to klo 10–13, puh. 050 341 5244 Henkilökohtaisesta tapaamisesta tulee aina sopia etukäteen. Sosiaaliasiamiehet

Sointula, Maija-Kaisa Saarinen, Sanna Merikratos Oy

Sähköposti (ei suojattu, joten ethän lähetä salassapidettäviä tietoja): sosiaaliasiamies@merikratos.fi

Postiosoite: Merikratos Oy / sosiaaliasiamies, Ruissalontie 11 b, 20200 Turku.

Lue lisää sosiaaliasiamiehen tehtävistä osoitteesta www.merikratos.fi.