Asia: Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut 8.7.2021 ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) 13 §:n mukaisen päätöksen arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa. Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Liikenne- ja infrastruktuurivastuualueelle on annettu päätös valtatie 9 Lieto asema – kantatie 41 liittymä Aura, perusparantamista ja muuttamista nykyisestä leveäkaistatiestä kapeaksi keskikaiteelliseksi 2 + 2 kaistatieksi. Asian diaarinumero on VARELY/3117/2021.

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävillä pito: Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja päätös ovat yleisesti nähtävillä 9.7.2021- 20.8.2021 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.elykeskus.fi/kuulutukset/varsinais-suomi.

 

Asiakirjat

YVA-päätös

Päätös Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta, Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Liikenne- ja infrastruktuurivastuualue.

YVA-paatos_VT9_Aura-Lieto as_080721_final

Kuulutus YVA-päätöksestä:

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueelle annettu päätös koskee valtatie 9 Lieto as. – Aura perusparantamishanketta. (nähtävillä 9.7.2021-20.8.2021)

Kuulutus_vt 9 Lieto as. Aura_YVA-paatos_080721