KUTSU YLEISÖTILAISUUTEEN

Valtatie 9 parantaminen muuttamalla leveäkaistatie keskikaiteelliseksi nelikaistatieksi välillä Liedon asema – kantatie 41 liittymä, Lieto ja Aura, tiesuunnitelma

Varsinais-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt tiesuunnitelman laatimisen valtatien 9 muuttamisen leveäkaistatiestä keskikaiteelliseksi nelikaistatieksi. Suunnitelmaan sisältyvät Päivästön eritasoliittymä sekä nykyisten Auran Nuortentalon ja kt41 tasoliittymät korvaava Prunkkalan eritasoliittymä.

Tiesuunnitelmaluonnoksia esitellään kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa torstaina 3.10.2019 klo 17.00-19.00 Aurasalissa, joka sijaitsee Auran yhtenäiskoulun ja kirjaston kanssa samassa rakennuksessa osoitteessa Urpontie 2, Aura

Tilaisuus on avoin kaikille alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille. Tilaisuudessa on mahdollisuus keskustella suunnittelijoiden kanssa ja antaa palautetta tiesuunnitelman ratkaisuista. Paikalla ovat ELY-keskuksen, Liedon ja Auran kunnan ja suunnittelukonsultin edustajat.

Lisätietoja Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta antaa Timo Bäcklund puh. 0295 022 782 ja Sitowise Oy:stä Martti Kokoi puh. 044 368 0683

VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- ja YMPÄRISTÖKESKUS
www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoitti 5.3.2019 käynnistävänsä tiesuunnitelman laatimisen Valtatie 9:n parantamiseksi.

Valtatie 9 muutetaan leveäkaistatiestä keskikaiteelliseksi nelikaistatieksi. Suunnitelmaan sisältyy Päivästön, Auran nuortentalon ja kantatie 41 tasoliittymien korvaavat eritasoliittymät. Auran nuortentalon ja kantatie 41 tasoliittymät korvataan yhdellä yhteisellä eritasoliittymällä.

Lisätietoja antaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta Timo Bäcklund, puh. 0295 022 782