ILMOITUS KUULUTUKSESTA

Asia:

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 4.5.2022 ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaisen päätöksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta saapuneen ilmoituksen johdosta. Päätös koskee Turun Urheiluautoilijat ry:n järjestämää Auran, Liedon, Maskun, Mynämäen, Nousiaisten, Ruskon ja Turun alueilla 13.-14.5.2022 ajettavaa SM Mad-Croc Länsirannikon Rallia. Asian diaarinumero on VARELY/2684/2022.

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävillä pito:

Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja päätös ovat nähtävillä 4.5.-10.6.2022 välisenä aikana ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa ely-keskus.fi/Kuulutukset

Linkit:

Kuulutus: Melupäätös, Turun Urheiluautoilijat ry, SM Mad-Croc Länsirannikon Ralli 13.-14.5.2022, Aura, Lieto, Masku, Mynämäki, Nousiainen, Rusko, Turku (nähtävänä 4.5.-10.6.2022)

Kungörelse: Bullerbeslut, Turun Urheiluautoilijat ry, SM Mad-Croc Länsirannikon Ralli 13.-14.5.2022, Aura, Lundo, Masku, Virmo, Nousis, Rusko, Åbo (till påseende 4.5-10.6.2022)