KUULUTUS

Asia
Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoituksen tekijä on Sundström Ab Oy.

Päätöksen yksilöintitiedot ja pääasiallinen sisältö
Pirkanmaan ELY-keskus on antanut 6.5.2022 ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen päätöksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Asian diaarinumero on PIRELY/6480/2022. Päätös koskee tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavaa louhintaa ja radan rakennustöitä 6.5.–13.5.2022 välisenä aikana rautatiealueella Turun ja Toijalan välillä.

Kuulutuksen julkaisupäivä
6.5.2022

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 13.5.2022.

Nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätös ovat yleisesti nähtävillä 6.5.–13.6.2022 ELY- keskuksen verkkosivuilla osoitteessa: www.ely-keskus.fi/pirkanmaa>Ajankohtaista> Kuulutukset. Kuulutus ja päätös julkaistaan myös Akaan, Loimaan ja Turun kaupungin sekä Urjalan, Humppilan, Ypäjän ja Auran kunnan sähköisillä ilmoitustauluilla.

Muutoksenhaku
Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 13.6.2022.