Asia
Vesilain 2 luvun 5 a §:n mukainen ilmoitus johdon sijoittamiseksi yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueelle.

Hanke
Lounea Palvelut Oy suunnittelee johdon asentamista Aurajoen ali. Vesistön alittava johto sijoitetaan kiinteistöille 19-418-876-3 (Aura- ja Järvijoki) ja 19-405-876-1 (AURAJOKI), Aura.

Asian käsittely
Vesilain 2 luvun 5 a §:n mukaan hankkeesta vastaavalla on oikeus sijoittaa valtaväylän tai puron alittava johto toisenkin vesialueelle, jos sen sijoittaminen ei edellytä lupaa vesilain nojalla, sijoittamisesta ei määrätä ympäristöluvassa eikä sijoittamisesta aiheudu vähäistä suurempaa haittaa alueen omistajalle. Hankkeesta vastaavan on ilmoitettava johdon sijoittamisesta ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle 60 vuorokautta ennen toimenpiteen suorittamista. Yhteisen alueen järjestäytymättömälle osakaskunnalle ilmoitus voidaan toimittaa julkaisemalla tieto ilmoituksesta ELY-keskuksen ja kunnan verkkosivuilla.

Tiedoksiannon julkaisupäivä
27.10.2022
Ilmoituksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tiedoksiannon julkaisemisajankohdasta.

Nähtävilläpito
Tämä tiedoksianto on yleisesti nähtävillä 27.10.2022–2.1.2023 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset/varsinais-suomi