YLEISTÄ

Horsmahaan alueen vesihuolto on saneeraustarpeessa. Nykyinen alueella sijaitseva vesijohto on rakennettu 1970- ja 1980-luvulla. Alueen jätevesiviemäri on suurimmaksi osaksi saneerattu 2000- luvulla. Alueen vesijohto on osittain himaniittia ja huonokuntoinen sekä saneeraustarpeessa. Alueella laaditun vuotovesitutkimuksen perusteella Horsmahaan alueelta muodostuu paljon vuotovesiä. Vesihuoltolinjat sijaitsevat suurimmaksi osaksi katualueella.

Horsmahaan alueen kunnallistekniikan saneeraussuunnittelu on käynnistetty ja aluetta saneerataan ja suunnitellaan osissa. Alueelta tullaan laatimaan saneeraussuunnitelma vesijohdosta ja jätevesiviemäristä sekä kadun rakenteista. Seuraavaksi tarkemmat saneeraussuunnitelmat laaditaan Horsmantien, Kanervakujan sekä Hakatien osalta. Suunnittelualueen laajuus on esitetty liitteenä olevalla kartalla (Saneerausalue vaihe #3).

Kunnallistekniikan saneeraus (vaihe #3) tulee ajoittumaan alustavan aikataulun mukaan kesälle 2024. Rakennuttajana hankkeessa toimii Auran kunta. Suunnittelijana hankkeessa toimii Sweco Finland Oy.

KIINTEISTÖJEN TONTTIVIEMÄRIN JA VESIJOHDON MAHDOLLINEN SANEERAUSTARVE

Runkoviemärin saneerauksella pyritään vähentämään vuotovesisen päätymistä kunnan viemäriin. Mikäli kiinteistöjen tonttiviemärit ovat huonossa kunnossa johtuu myös niiden kautta vuotovesiä runkoviemäriin. Mikäli kiinteistönne tonttiviemäriä ja tonttivesijohtoa ei ole lähivuosina saneerattu, suosittelee Auran kunta kiinteistön viemärin ja vesijohdon kuntotutkimusta ja mahdollista saneerausta (jos tarvetta ilmenee). Kunnan runkoviemärin ja vesijohdon saneerauksen yhteydessä tullaan kunnan runkoviemäri ja vesijohto saneeraamaan kiinteistön rajalle asti. Rajalle asennetaan viemärin tarkastusputki ja vesijohdon sulkuventtiili. Vastuuraja viemärin ja vesijohdon osalta on kiinteistön rajalla, kiinteistön puolella vastuu on kiinteistön omistajalla.

MAASTOMITTAUKSET

Maastomittauksia tehdään liitekartassa esitetyllä katualueella ja sen läheisyydessä. Alueelta kartoitetaan vesihuollon toimilaitteet kuten venttiilit sekä maanpinnan taitepisteet lähtöaineistoksi rakentamissuunnittelun.

Saneerattavan viemäriin liittyvien kiinteistöjen pihalla sijaitsevat tarkastuskaivot/putket tullaan myös mittamaan.

Toivomme, että olette yhteydessä suoraan suunnittelijaan, mikäli teillä on maastotöihin tai suunnitteluun liittyen huomautettavaa.

Mittaukset katualueella suoritetaan 2023 marras-joulukuun aikana. Kiinteistöjen tarkastuskaivojen mittaus tullaan suorittamaan alustavasti joulukuussa 2023, luomitilanne huomioiden.

LUPA KIINTEISTÖNOMISTAJILTA

Auran kunta hakee kirjeellä lupaa mittauksille kiinteistön pihalla (tarkastuskaivon mittaus). Pihalla kartoitetaan nykyinen kiinteistön jätevesikaivo ja kiinteistön salaojien / hulevesiviemärin purkupiste. Pyydämme kiinteistönomistajaa tiedottamaan asiasta eteenpäin mahdolliselle vuokralaiselle.

Yhteyshenkilöt hankkeessa:

Rakennuttaja:
Auran kunta
Tekninen johtaja Kari Tuohi kari.tuohi@aura.fi / 040 830 7024
Yhdyskuntatekniikan päällikkö Jari Nerjanto jari.nerjanto@aura.fi / 0500 326 088

Suunnittelija:
Sweco Finland Oy, Lemminkäisenkatu 34, 20520 Turku
projektipäällikkö Satu Mäkinen satu.makinen@sweco.fi / 050 316 0081
pääsuunnittelija Maria Katajamäki maria.katajamaki@sweco.fi / 050 316 0099

Tiedotuskirje

Tiedotuskartta_Vaihe_3