Kuuleminen on käynnissä 1.2.–14.5.2021 välisen ajan.

Ilmoitus

Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi vuosille 2022-2027 (pdf)

Varsinais-Suomen ELY-keskus ja ympäristöministeriö pyytävät palautetta asiakirjasta 1.2-14.5.2021 välisenä aikana.

Kuulemismateriaali ja ohjeet palautteen antamiseksi löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/vaikutavesiin/merenhoito

 

Meddelande

Samråd om förslaget till åtgärdsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2022-2027 (pdf)

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland och miljöministeriet ber om respons gällande dokumenten från och med den 1.2 fram till den 14.5.2021.

Materialet och anvisningar om hur man ger respons finns tillgängliga på webbadressen www.miljo.fi/paverkavattnen/havsvard