JULKIPANOILMOITUS

Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta antaa seuraavan ympäristönsuojelulain (527/2014) 88 §:n mukaisen ympäristöluvan raukeamispäätöksen 28.9.2021, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.

Rudus Oy; valmisbetoniasema
Auran kunnassa kiinteistöllä Betoniasema 19-402-6-15, osoitteessa Kuovintie 3, Aura.

Jäljennös päätöksestä ja muutoksenhakuohje ovat nähtävänä 28.9.-4.11.2021 Kosken Tl kunnan internetsivujen ympäristönsuojelun sähköisellä ilmoitustaululla osoitteessa: https://koski.fi/ymparistonsuojelun-sahkoinen-ilmoitustaulu/

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen antopäivästä. Vaasan hallinto-oikeudelle osoitetut valituskirjat tulee toimittaa 4.11.2021 mennessä Vaasan hallinto-oikeuteen osoitteella PL 204, 65101 Vaasa.

Kosken Tl kunnan ympäristönsuojelulautakunta

Lisätietoja asiasta antaa ympäristönsuojelusihteeri Piritta Laine, puh. 044 744 1131 tai etunimi.sukunimi@koski.fi.

Päätöksen Julkipanoilmoitus (pdf)